Program LEONARDO DA VINCI II co to znaczy.
Definicja Program LEONARDO DA VINCI II w polityce. Jak wygląda Porady UE i Parlamentu Europejskiego.

Czy przydatne?

Definicja Program LEONARDO DA VINCI II

Co to znaczy: Program LEONARDO DA VINCI II został ustanowiony Decyzją Porady UE i Parlamentu Europejskiego nr 389/99/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. Program ten jest kontynuacjią poprzednich programów oświatowych: Comett, Petra, Eurotecnet, Iris i Force. To jest program w odniesieniu doskonalenia procesu nauki dzieci, młodzieży i dorosłych i rozszerzenia współpracy europejskiej w tej dziedzinie. Program ten został przygotowany z myślą o powiązaniach jego działań z innymi programami Wspólnot Europejskich, w szczególności programami SOKRATES i Młodzież dla Europy, poprzez uczestniczenie we wspólnych przedsięwzięciach. Program LEONARDO DA VINCI II kładzie nacisk na udzielanie wsparcia finansowego międzynarodowym projektom z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, których celem jest: doskonalenie mechanizmów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego na każdym poziomie, pozwalających na dostosowywanie się i przekwalifikowywanie odpowiednio z wymogami rynku pracy, poprawa jakości i dostępu do ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiającego zdobywanie i doskonalenie zdolności i kwalifikacji poprzez całe życie, zwiększanie szans na rynku pracy przez promowanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym, w tym uniwersytetami i przedsiębiorstwami, w szczególności małymi i średnimi. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które uwzględniają rozwiązania poprawiające dostęp do rynku pracy dla ludzi, dla których jest on utrudniony, i dla osób niepełnosprawnych. Program wspiera także działania zapewniające równe traktowanie mężczyzn i kobiet i zapobieganie dyskryminacji. Źródło: E. Małuszyńska, B. Gruchmann, Kompendium wiedzy o UE, Warszawa 2005

Czym jest Program LEONARDO DA VINCI II znaczenie w Słownik P .