Pro memoria co to znaczy.
Definicja Pro memoria w polityce. Jak wygląda memoire tym, iż stanowi zwykle wierne streszczenie.

Czy przydatne?

Definicja Pro memoria

Co oznacza stanowi odmianę aide-memoire. Jest różna jednak od aide-memoire tym, iż stanowi zwykle wierne streszczenie rozmowy i jest mniej oficjalnym dokumentem niż aide-memoire, którego treść regularnie publikowana jest w prasie, jako wyrażająca oficjalne stanowisko danego rządu. Pro memoria stanowi formalny zapis treści rozmowy przedstawiciela dyplomatycznego - notatkę sporządzoną "dla pamięci", zawierającą nierzadko dane techniczne, trudne do zapamiętania nazwiska na przykład członków obcej delegacji i tym podobne Przekazywane jest poprzez niego na zakończenie rozmowy w ministerstwie spraw zagranicznych. Redagowane jest także w trzeciej osobie i nie zawiera form grzecznościowych ani podpisu i pieczęci, a niekiedy jedynie datę. Czasami w praktyce terminy aide-memoire i pro memoria traktuje się równoznacznie. Pewną wersją pro memoria stanowią nieformalne "papiery", zawierające nieoficjalne propozycje, stanowiska i tym podobne Zgłaszane są raczej na konferencjach międzynarodowych poprzez poszczególne delegacje jako bardziej ich swoje poglądy, a nie oficjalne stanowiska ich rządów. Z tego względu łatwo się z nich wycofują. W języku angielskim "non-paper" albo "Concept paper", "Speaking notes", "Position paper" albo francuskim "bout de papier", notatka wyjaśniająca "explanatory note". Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Pro memoria znaczenie w Słownik P .