Oliver Cromwell co to znaczy.
Definicja Oliver Cromwell w polityce. Jak wygląda Huntingdon. Pochodził z drobnej szlachty z.

Czy przydatne?

Definicja Oliver Cromwell

Co oznacza Oliver Cromwell urodził się 25 kwietnia 1599 roku w Huntingdon. Pochodził z drobnej szlachty z hrabstwa Cambridge. Inicjalnie został zwolennikiem radykalnego ugrupowania religijnego - purytan. Dążyło ono do dokończenia reformacji angielskiej poprzez likwidację Kościoła episkopalnego i oczyszczenia doktryny Kościoła anglikańskiego z pozostałości katolicyzmu. Ze względu odwoływania się do wolności i równości wszystkich ludzi purytanie sprzeciwiali się absolutnej władzy monarszej, nawołując do budowy Królestwa Chrystusa, gdzie zniknąłby wszelkiego rodzaju ucisk. W 1628 r. Cromwell został wybrany po raz pierwszy do Izby Gmin - niższej izby parlamentu angielskiego. Jego prawdziwą karierę polityczną zapoczątkowało dopiero wybranie w 1640 r. na początku do tak zwany Krótkiego, a później Długiego Parlamentu, za panowania króla Karola I Stuarta. Po wybuchu wojny domowej Cromwell stworzył elitarne oddziały konnicy, tak zwany żelaznobokich (Ironsides), które rekrutowały się spośród owładniętych fanatycznym zapałem religijnym członków skrajnego odłamu purytan, tak zwany independentów. Byli oni zwolennikami pełnej wolności religijnej, swobody interpretacji Biblii i odrzucali Kościół hierarchiczny, dążąc do pełnej autonomii każdej gminy wyznaniowej (kongregacji). O ich przewadze na polu bitwy decydowała karność, wybitne wyszkolenie i samodzielność. Dzięki powstaniu tej tak zwany Armii Nowego Wzoru, walczącej o realizację własnych poglądów politycznych i religijnych, Cromwell podwójnie pokonał wierną królowi armię tak zwany kawalerów. Na początku odniósł zwycięstwo w bitwie pod Marston Moor koło Yorku w 1644 r., a w rok potem pod Naseby koło Northampton. Początkowo, po ucieczce Karola I na wyspę Wight, Cromwell zamierzał oszczędzić króla. Jednak zawarcie poprzez niego sojuszu ze Szkotami zmieniło sytuację. Po stoczonej w 1648 r. zwycięskiej bitwie pod Preston Cromwell usunął z parlamentu umiarkowanych purytan (prezbiterian). Utworzony w ten sposób tak zwany Kadłubowy Parlament skłonił do powstania sądu specjalnego, który skazał Karola I Stuarta na zgon poprzez ścięcie w 1649 r., co zapoczątkowało jedyny w historii Anglii moment Republiki Angielskiej. Po stłumieniu wewnętrznej opozycji tak zwany lewelerów (zrównywaczy), w 1653 r., Cromwell rozpędził Parlament Kadłubowy i już do zgonu pełnił dyktatorską władzę, przyjmując tytuł lorda-protektora. Odrzucił jednak zaoferowany mu w 1657 roku tytuł królewski. Cromwell uważany jest za polityka, który położył fundamenty pod mocarstwową potęgę Anglii w momencie nowożytnym. Na początku po krwawych walkach podporządkował Anglii w latach 1650-1652 Irlandię i Szkocję. Po zwycięskich wojnach z Hiszpanią Anglia zajęła ponadto Jamajkę (1655) i Dunkierkę (1658). W 1651 r., po uchwaleniu tak zwany aktu nawigacyjnego, zakazano importu towarów do Anglii na statkach innych niż angielskie. Doprowadziło to w latach 1652-1654 do wojny z Niderlandami, która zmusiła Holendrów, jak i inne państwa europejskie, do uznania tego monopolu, który legł u podstaw brytyjskiej hegemonii na morzach. Pierwszym krokiem do budowy brytyjskiej potęgi na morzach było jednak pokonanie ogromnej armady hiszpańskiej w 1588 r. Oliver Cromwell zmarł 3 września 1658 roku

Czym jest Oliver Cromwell znaczenie w Słownik O .