Notyfikacja co to znaczy.
Definicja Notyfikacja w polityce. Jak wygląda oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu.

Czy przydatne?

Definicja Notyfikacja

Co oznacza Notyfikacja - to jest akt jednostronny, opierający na oficjalnym pisemnym powiadomieniu drugiego podmiotu prawa międzynarodowego o pewnym wydarzeniu, z którym prawo to łączy określone konsekwencje prawne. W wielu sytuacjach notyfikacja jest niezbędna dla wywołania określonego skutku prawnego (na przykład statuty wielu organizacji przewidują obowiązkową notyfikację przy wystąpieniu z organizacji; prawo wojenne zmienia notyfikację jako warunek legalności blokady wojennej). Notyfikacja może mieć charakter fakultatywny. W drodze notyfikacji fakultatywnej państwa zmierzają do wyjaśnienia relacji prawnego, który odmiennie - bez wysłania odpowiedniej noty - mógłby budzić zastrzeżenia (na przykład notyfikowanie neutralności w konflikcie zbrojnym pomiędzy innymi krajami, notyfikacje dotyczące utworzenia nowego państwa albo zmiany rządu)

Czym jest Notyfikacja znaczenie w Słownik N .