Noty identyczne co to znaczy.
Definicja Noty identyczne w polityce. Jak wygląda poprzez jedno kraj do dwóch albo więcej krajów.

Czy przydatne?

Definicja Noty identyczne

Co oznacza Noty identyczne to są noty identycznej treści wysyłane poprzez jedno kraj do dwóch albo więcej krajów albo także poprzez dwa albo więcej krajów do jednego państwa. Każde kraj wysyła taką notę oddzielnie we własnym imieniu. Tym się ona raczej różni od noty zbiorowej. Noty takie wysyłane są w zasadzie w jednakowym czasie. Użytkowane są zwykle w istotnych sprawach politycznych interesujących kilka krajów. Identyczność noty zakłada, iż jej merytoryczna treść musi się pokrywać z treścią noty wysyłanej poprzez pozostałych współautorów. Z kolei w formie redagowania dopuszczane są pewne różnice. Noty identyczne mogą być sporządzane w formie not podpisanych, słownych, aide-memoire i tak dalej Nareszcie zamieszczona jest zwykle wzmianka informująca o wysłaniu noty identycznej do innych krajów, które się zmienia

Czym jest Noty identyczne znaczenie w Słownik N .