Nota osobta co to znaczy.
Definicja Nota osobista w polityce. Jak wygląda głownych albo okolicznościach uroczystych.

Czy przydatne?

Definicja Nota osobista

Co oznacza Nota osobista użytkowana jest najczęściej w kwestiach głownych albo okolicznościach uroczystych, wymagających osobistego zaangażowania się ministra spraw zagranicznych, jego zastępcy albo szefa misji dyplomatycznej. Dotyczy czasami spraw natury osobistej piszącego, nierzadko łagodnych. Może służyć między innymi sprawie poinformowania o zmianach ustrojowych i innych, jakie miały miejsce w danym kraju. Szef misji dyplomatycznej notą podpisaną powiadamia na przykład ministerstwo spraw zagranicznych państwa przyjmującego o swym wyjeździe i nazwisku charge d'affaires ad interim. Nota osobista redagowana jest w pierwszej osobie w imieniu osoby, która ją podpisuje. Wysyłana jest od osoby do osoby. Nosi ona zawsze podpis nadawcy. Pisana jest na blankietach osobistych, a więc noszących wydrukowany w lewym górnym rogu pierwszej strony oficjalny tytuł piszącego notę, na przykład Minister Spraw Zagranicznych i tak dalej Nazwę miejscowości i datę umieszcza się najczęściej w górnym prawym rogu blankietu. Podpis złożona jest z prawej strony, po formule grzecznościowej. Na nocie podpisanej nie wyciska się pieczęci ani zwykle nie umieszcza numeru kancelaryjnego. Nota podpisana może przybrać czasami formę półoficjalnego listu osobistego. Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Nota osobista znaczenie w Słownik N .