Nota dyplomatyczna co to znaczy.
Definicja Nota dyplomatyczna w polityce. Jak wygląda ustalenia podstawowej formy pisemnego.

Czy przydatne?

Definicja Nota dyplomatyczna

Co oznacza Nota dyplomatyczna jestem definicją ogólnym, służącym do ustalenia podstawowej formy pisemnego komunikowania się pomiędzy ministerstwami spraw zagranicznych a misjami dyplomatycznymi i pomiędzy samymi misjami dyplomatycznymi. Zasadą jest, iż na notę odpowiada się w takiej samej formie, w jakiej została ona otrzymana. Noty redagowane są w szczególnym stylu, w formie i języku obowiązującym w dyplomacji. Język ten musi być jasny i zrozumiały z punktu widzenia ortografii i logiki. Przy redagowaniu pism dyplomatycznych muszą być ponadto ściśle przestrzegane zasady kurtuazji obowiązujące w relacjach pomiędzy krajami i zachowana forma wymagana dla danego rodzaju pisma dyplomatycznego, włącznie z formułami grzecznościowymi, tytułowaniem i tym podobne Nota musi być sformułowana tak, aby jasno wyrażała, z jednej strony, merytoryczną treść, a z drugiej, aby w konsekwencji jej redakcji i użytych w niej ustaleń adresat nie poczuł się dotknięty. Dlatego także na przykład używanie w nocie dyplomatycznej, nawet skierowanej do państwa nieprzyjacielskiego, niestosownych epitetów uwłacza w pierwszej kolejności godności państwa wysyłającego notę. Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Nota dyplomatyczna znaczenie w Słownik N .