Nota ad referendum co to znaczy.
Definicja Nota ad referendum w polityce. Jak wygląda misja albo pełnomocnik w konsekwencji.

Czy przydatne?

Definicja Nota ad referendum

Co oznacza To jest rodzaj noty użytkowany wyłącznie w przypadkach, gdy misja albo pełnomocnik w konsekwencji nieprzewidzianych okoliczności musi dla zajęcia definitywnego stanowiska uzyskać zgodę swego rządu. Poprzez wysłanie noty z wyraźną klauzulą, iż zajęte stanowisko ma charakter ad referendum, czyli czasowe, do dalszego uzgodnienia, uzyskuje się zatem konieczny chwilę na nadejście dyrektyw. Poza powyższą klauzulą nota ad referendum nie jest różna od not podpisanych i słownych pod względem formalnym. Noty ad referendum użytkowane są aktualnie bardzo rzadko z racji na istniejące możliwości techniczne szybkiego uzyskania łączności ze swym rządem i otrzymania dyrektyw. Np. w prawie traktatowym podpisanie umowy międzynarodowej ad referendum poprzez przedstawiciela państwa uważane jest za ostateczne dopiero w razie potwierdzenia tego faktu poprzez jego kraj. Źródło: J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2007

Czym jest Nota ad referendum znaczenie w Słownik N .