Neokolonializm co to znaczy.
Definicja Neokolonializm w polityce. Jak wygląda kolonialne o tak zwany politykę neokolonialną, a.

Czy przydatne?

Definicja Neokolonializm

Co to znaczy: Neokolonializm - regularnie oskarża się byłe metropolie kolonialne o tak zwany politykę neokolonialną, a więc o kolonializm wykonywany nowymi środkami, kreujący specyficzny rodzaj związków, będących rezultatem dziedzictwa postkolonialnej monokulturowej gospodarki tych państw (surowcowo-rolniczej). Państwa rozwijające się mają bardzo małe możliwości reorientacji przestrzennej eksportu i turystyki, tradycyjnie zależnych od dawnych metropolii. Przez wzgląd na tym prowadzą one antykolonialną politykę mającą na celu uzyskanie prawdziwej, ekonomicznej niezależności. Polityka ta była wspierana z powodów ideologicznych, ekonomicznych i wojennych poprzez ZSRR i Chiny i inne państwa socjalistyczne, nie mniej jednak nadzwyczajną aktywność na tym polu przejawiała Kuba. Nie wszystkie z dawnych kolonii przyjęły quasi-socjalistyczną drogę przemian, inspirowaną i wspomaganą poprzez blok sowiecki. Jednak ten schemat rozwoju, w rzeczywistości postkolonialny, nie zdał egzaminu. Potwierdziła to najnowsza historia takich państw, jak Egipt, Ghana, Indonezja, Tanzania, Etiopia, Algieria, Indie czy Madagaskar, gdzie po krótkim okresie prób z realnym socjalizmem nastąpił powrót do kapitalistycznej ekonomii rynkowej. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Neokolonializm znaczenie w Słownik N .