Mocarstwo ekspansja co to znaczy.
Definicja Mocarstwo, ekspansja, ekspansjonizm w polityce. Jak wygląda innymi podmiotami władzy na.

Czy przydatne?

Definicja Mocarstwo, ekspansja, ekspansjonizm

Co oznacza Mocarstwo - kraj odgrywające sporą rolę w relacjach z innymi podmiotami władzy na świecie. W zależności od ustroju i polityki mocarstwa jego rola może być mniej albo bardziej decydująca, wprowadzana sposobami porozumienia albo przymusu. Każde mocarstwo dąży do osiągnięcia sprzyjających warunków realizacji swoich celów zewnętrznych. Mocarstwo globalne (termin wprowadzony poprzez G. Modelskiego; Parker G., 1998) jest krajem, które w różnych okresach osiągało spore, choć ograniczone (cząstkowe), wpływy na arenie światowej. Takimi krajami są na przykład Rosja (podobnie jak ZSRR), Hiszpania, Francja, Niemcy i Japonia. Nie kwalifikują się one jednak do kategorii prawdziwego mocarstwa światowego, do której Modelski zalicza imperium rzymskie, z kolei w czasach nowszych Portugalię, Holandię, Ogromną Brytanię, a aktualnie Stany Zjednoczone Ameryki. Jak widać, wszystkie wymienione państwa są potęgami morskimi. Prawdziwe mocarstwa światowe inicjują tak zwany długie cykle rozwoju w gospodarce, innowacyjność w sferze produkcji i komunikacji i poznaniu świata. Mocarstwa nabierające siły i znajdujące się w momencie dojrzałości dążą do hegemonii, a więc dominacji w skali regionalnej albo światowej nad innymi podmiotami stosunków międzypaństwowych. W sensie przestrzennym dominacja implikuje powstanie nośników hegemonizmu (struktury oddziaływania politycznego, gospodarczego i militarnego - na przykład zajęcie kluczowej pozycji w organizacjach międzynarodowych i handlowych, punktach obserwacji i kontroli komunikacji, dyslokacji wojsk, w tworzeniu baz wojskowych i tak dalej). Szczególnie charakterystyczny dla krajów budujących własną mocarstwowość jest ekspansjonizm. Już w pierwszej teorii geopolitycznej Ratzla ekspansjonizm wiązany był z potęgą państwa. Klasyczna ekspansja zakładała opanowanie terytoriów w obrębie regionu, a nieraz i świata, i ich podporządkowanie polityczne, gospodarcze i militarne. Jednak ewolucja, szczególnie po II wojnie światowej, ogromnych demokracji zachodnich ze Stanami Zjednoczonymi na czele idzie nie w kierunku ekspansji, co najmniej nie w jej dotychczasowym rozumieniu. Nowe formy ekspansji stwarza mechanizm globalizacji - w pierwszej kolejności w zakresie sposobów bycia, ideologii i kultury, w zakresie wzorców życia społecznego. W oczach przeciwników globalizacji, od fundamentalistów religijnych do nacjonalistów i komunistów, właśnie taki nieagresywny charakter owej ekspansji czyni ją szczególnie niebezpieczną dla krajów i narodów

Czym jest Mocarstwo, ekspansja znaczenie w Słownik M .