Mobilizacja powszechna co to znaczy.
Definicja Mobilizacja powszechna w polityce. Jak wygląda całości sił zbrojnych, obrony cywilnej i.

Czy przydatne?

Definicja Mobilizacja powszechna

Co oznacza Mobilizacja powszechna - przestawienie na strukturę wojenną całości sił zbrojnych, obrony cywilnej i gospodarki narodowej. Mobilizacja powszechna obejmuje terytorium całego państwa i wszystkich obywateli zdolnych do służby wojskowej. W ramach mobilizacji powszechnej następuje jednoczesne mobilizacyjne rozwijanie bądź formowanie wszystkich przewidzianych w planie mobilizacyjnym jednostek wojskowych, dowództw i sztabów wszystkich szczebli dowodzenia i wszystkich organów i instytucji wojskowych. W ramach mobilizacji powszechnej powołuje się do czynnej służby wojskowej wszystkich żołnierzy rezerwy posiadających karty mobilizacyjne i pobiera z gospodarki narodowej przewidziane do mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych środki transportowe, maszyny i materiały. Dzień mobilizacji powszechnej jest wspólny dla wszystkich jednostek objętych planem mobilizacyjnym. Mobilizacja powszechna przejściowo wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie administracji państwowej i gospodarki narodowej, stąd także decyzję o jej zarządzeniu podejmuje się w niezwykłych okolicznościach, na przykład wobec bliskiego i nieuchronnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony nieprzyjaciela bądź także w sytuacji dokonanej już agresji

Czym jest Mobilizacja powszechna znaczenie w Słownik M .