Mahomet co to znaczy.
Definicja Mahomet w polityce. Jak wygląda pochodził z rodz. Haszymidów, należącej do plemienia.

Czy przydatne?

Definicja Mahomet

Co oznacza Mahomet (właśc. Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Abu Talib) pochodził z rodz. Haszymidów, należącej do plemienia Kurajszytów. Urodził się około 570 roku, już po zgonu swojego ojca, Abdullaha, a matkę, Aminę, straci, gdy miał 6 lat. Dorastał na początku w domu dziadka, Abd al-Muttaliba, a później wuja, brata ojca, Abu Taliba. W młodości trudnił się pasterstwem, później handlem. W dalszym ciągu był pomocnikiem w karawanach podążających do Syrii, co pozwoliło mu zapoznać się z judaizmem i chrześcijaństwem. Dzięki małżeństwu ze starszą o prawie 15 lat Chadidżą Mahomet uzyskał samodzielność finansową. Ok. 610 r. przeżył iluminację, objawił mu się Dżibril (archanioł Gabriel), k go do głoszenia zasad nowej monoteistycznej religii. Wobec wrogości mieszkańców rodzinnej Mekki 16 czerwca 622 r. (start ery muzułmańskiej) wspólnie z ekipą zwolenników uciekł (hidżra) do Jasrib (potem Medyny), gdzie zorganizował gminę wyznaniową. Sam zaś stał się przywódcą i naczelnym prawodawcą. Pozyskawszy dla nowej wiary inne plemiona arabskie, ogłosił świętą wojnę (dżihad) z niewiernymi mieszkańcami Mekki. W 624 r. po zwycięstwie pod Badr nastąpił przełom. Po kilku następnych bitwach zawarto pokój w 628 r. w AI-Hudaj-biji. Mahomet mógł wkroczyć do Mekki. Skłonił jej mieszkańców do przyjęcia jego wiary, a w dalszym ciągu zjednoczył prawie każde plemiona Półwyspu Arabskiego, czyniąc z Mekki centrum religijne islamu i stolicę nowego teokratycznego państwa arabskiego. Objawienie, które Prorok głosił w Mekce i Medynie zostało spisane dopiero za panowania kalifa Osmana w połowie VII w. i nazwano je Koranem, który stanowi świętą księgę Islamu, podobnie jak dla chrześcijan biblia. Mahomet jest artystą jednej z monoteistycznych religii światowych - islamu. Uważał się za proroka jedynego Boga (arab. Allah, zapisywany również jako Allach), który przekazał mu objawienie zawarte w Koranie. Prócz wiary w Allacha, muzułmanina miała obowiązywać wiara w anioły, księgi objawione (Koran, Stary i Nowy Testament), proroków (od Adama i Abrahama do Jezusa i Mahometa) i w życie pozagrobowe. Praktyka życia religijnego opiera się na przestrzeganiu 5 obowiązków (arkan ad-din -"filarów wiary"). To są: publiczne wypowiedzenie wyznania wiary w jedynego Boga, pięciokrotne odmówienie pośrodku dnia modlitwy, post w miesiącu ramadan, płacenie jałmużny na rzecz gminy muzułmańskiej, pielgrzymka do Mekki jednakże raz w życiu. Pośród wyznawców islamu w VII w., wskutek sporu o władzę kalifa, doszło do trwającego do dziś rozłamu na szyitów i sunnitów. Ci pierwsi opowiedzieli się za prawem czwartego kalifa Alego Ibn Abi Taliba, brata stryjecznego i zięcia proroka Mahometa i jego potomków do sprawowania zwierzchności nad wszystkimi muzułmanami. Efektem było upowszechnienie się w szyizmie mistycyzmu i otaczanie kultem imamów, uznawanych za następców kalifa Alego. Drugie ugrupowanie, sunnici, stanowi przeważającą przewarzająca część (około 90 proc.) wyznawców islamu. Przeciwstawiając się szyitom, za źródło wiedzy religijnej na równi z Koranem uznają tradycję. Zasady prawa sunnickiego i szyickiego różnią jednak w istocie szczegóły, lecz wysiłki teologów muzułmańskich, którzy od XIX w. starają się bezskutecznie pogodzić obie doktryny, są niweczone poprzez duży polityczne. Mahomet zmarł nagle 8 czerwca 632 roku i władzę nad krajem przejął wówczas Abu Bakr - jego przyjaciel i teść, tata jego drugiej, ukochanej żony, Aiszy

Czym jest Mahomet znaczenie w Słownik M .