Konflikty o nkiej co to znaczy.
Definicja Konflikty o niskiej intensywności w polityce. Jak wygląda Intensity Conflicts.

Czy przydatne?

Definicja Konflikty o niskiej intensywności

Co to znaczy: Konflikty o niskiej intensywności (z angielskiego: Low-Intensity Conflicts) - konflikty zbrojne lokalne (regionalne) i ograniczone co do celów politycznych albo ekonomicznych, z zastosowaniem ograniczonych sił i środków. Mieszczą się w "skali konfliktów" opracowanej poprzez Pentagon, która zależnie od stopnia użycia siły obejmuje: terroryzm; działania niekonwencjonalne; działania konwencjonalne na małą skalę; Działania konwencjonalne na sporą skalę; wojna jądrowa na teatrze działań wojennych; globalna wojna jądrowa. Konfliktom o niskiej intensywności odpowiadają trzy pierwsze z wyżej wymienionych działań. Konflikty o niskiej intensywności obejmują terroryzm cywilny, partyzantkę, potyczki graniczne i inne formy starć zbrojnych, które nie doprowadzają do wojny pomiędzy krajami. Strategia tych konfliktów zakłada utrzymanie umiejętności do prowadzenia różnego rodzaju akcji o charakterze militarnym, mającym na celu opanowanie i obronę ustalonych terytoriów, wymuszanie posłuszeństwa, podporządkowanie sobie i ochronę ludności, narzucanie albo ochronę istniejącego mechanizmu prawnego i porządku wewnętrznego, utrzymywanie wpływów politycznych i ekonomicznych na pewnych obszarach albo państwach. Do tego rodzaju akcji ograniczonych w okresie i przestrzeni zalicza się operacje zmierzające do: opanowania i ochrony istotnych obiektów o strategicznym znaczeniu; wsparcia wojskowego jednej z walczących stron w wojnie domowej; likwidacji grap terrorystycznych; odbicia zakładników. Angażowanie się sił zbrojnych USA w konflikty o niskiej intensywności obejmują następujące operacje wojskowe: akcje antypowstańcze przeprowadzone poprzez wojska rządowe ze wsparciem wojsk amerykańskich; "szczególne działania wojenne" opierające na wspieraniu sił antyrządowych (partyzanci); czynna obrona przed terroryzmem, w ramach operacji wojskowych skierowanych przeciwko krajom oskarżonym o uprawianie albo popieranie terroryzmu. Odpowiednio z instrukcją prezydenta Ronalda Reagana na 138 z 3I V 1984 w kwestii bezpieczeństwa narodowego, działania wojskowe mogą mieć charakter prewencyjny, obronny i represyjny (odwetowy). W latach osiemdziesiątych wojska USA wielokrotnie uczestniczyły w operacjach militarnych realizując założenia strategii konfliktów o niskiej intensywności (Libia, Liban, Grenada, Salwador, Panama) z udziałem sił szybkiego reagowania. Ich właściwością charakterystyczną była ograniczona skala celów, środków, metod i zasięgu terytorialnego i czasu trwania, odpowiednio z zasadą "hit and run" (uderz i wycofaj się). Nie prowadziły do trwałego, militarnego zagrożenia USA i nie powodowały znacznych strat w ludziach i sprzęcie. O zastosowaniu siły w takich konfliktach decyduje prezydent USA. Warunkiem ograniczającym jest tylko czas trwania interwencyjnie przekraczający 30 dni. Przedłużenie tego okresu wymaga zgody Kongresu. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Konflikty o niskiej znaczenie w Słownik K .