Koalicja co to znaczy.
Definicja Koalicja w polityce. Jak wygląda których zbliżyło poczucie wspólnego zagrożenia albo.

Czy przydatne?

Definicja Koalicja

Co oznacza Koalicja to ugrupowanie rywalizujących aktorów politycznych, których zbliżyło poczucie wspólnego zagrożenia albo świadomość, iż kierując się oddzielnie nie osiągną swoich celów. Koalicje wyborcze to sojusze, dzięki którym partie uzgadniają, iż nie będą ze sobą rywalizować, by maksymalnie zwiększyć własną reprezentację. Koalicje ustawodawcze to porozumienia pomiędzy przynajmniej dwiema partiami, których celem jest poparcie konkretnej ustawy albo programu. Z kolei rządy koalicyjne to formalne porozumienia między przynajmniej dwiema partiami, które pociągają za sobą międzypartyjną dystrybucję tek ministerialnych. Ich motywacją jest zazwyczaj potrzeba zagwarantowania większościowej kontroli nad zgromadzeniem. "ogromna koalicja" albo "rząd narodowy" złożona jest z wszystkich większych partii, jednak przeważnie powstaje jedynie w okresach kryzysów państwowych albo gospodarczych. Źródło: A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006

Czym jest Koalicja znaczenie w Słownik K .