Klauzula największego co to znaczy.
Definicja Klauzula największego uprzywilejowania w polityce. Jak wygląda zobowiązaniu do przyznania.

Czy przydatne?

Definicja Klauzula największego uprzywilejowania

Co to znaczy: Klauzula największego uprzywilejowania bazuje na zobowiązaniu do przyznania drugiej stronie praw i przywilejów, które nadane zostały albo zostaną nadane w przyszłości jakiemukolwiek trzeciemu państwu. Klauzula największego uprzywilejowania znajduje wykorzystanie w umowach handlowych, nawigacyjnych i konsularnych. Może ona podlegać różnym ograniczeniom, wyłączającym spod jej działania prawa przyznawane bądź to krajom danego regionu albo związanym z danym krajem innymi specjalnymi więzami, bądź także określone kategorie spraw (na przykład kwestie powiązane z małym ruchem granicznym)

Czym jest Klauzula największego znaczenie w Słownik K .