KGB co to znaczy.
Definicja KGB w polityce. Jak wygląda Bezpieczeństwa Państwowego) - kluczowy urząd radzieckiego.

Czy przydatne?

Definicja KGB

Co to znaczy: KGB (Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti - Komitet Bezpieczeństwa Państwowego) - kluczowy urząd radzieckiego (rosyjskiego) mechanizmu wywiadu wewnętrznego i zewnętrznego. Powstał po zgonu Stalina wskutek reorganizacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. KGB był przedłużeniem istniejących organizacji wywiadowczych i ich spadkobiercą. Nawiązywał do tradycji i dorobku CZEKA - Komisji Nadzwyczajnej, działającej w latach 1917-1922 (WCzK) pod nazwą Wszechrosyjska Wyjątkowa Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem. Na jej czele stał Feliks Dzierżyński. Działała poza wszelaką kontrolą i powyżej prawem, a jej ofiarami padły miliony ludzi. W 1922 WCzK zreorganizowano w GPU (Państwowy Urząd Polityczny) działający nadal pod kierownictwem F. Dzierżyńskiego. GPU założono w każdej z republik radzieckich. Do GPU należał także organ pod nazwą INO (Wydział Wywiadu Zagranicznego). W Armii Czerwonej powstał wywiad wojskowy (GRU - Kluczowe Kierownictwo Wywiadu). GPU został zreorganizowany w nową organizację - NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych). Na jego czele stanął Jagoda. Organ ten zdobył szczególnie ponurą sławę, szerzył terror i bezprawie. Kierował aresztowaniami i skazywaniem mln ludzi, jest odpowiedzialny za zgon dziesiątków mln ludzi. Zarządzał "Archipelagiem Gułag" (znane dzieło Sołżenicyna o łagrach w ZSRR). Zesłania i łagry na Dalekiej Północy i Wschodzie, w w najwyższym stopniu surowych uwarunkowaniach klimatycznych były codziennością. W1936 na czele NKWD stanął Jeżów, a w 1938 zamienił go Ł. Beria. Były to lata szczególnie ogromnych "czystek" i mechanizmów działaczy ZSRR. W 1946 podzielono NKWD na MWD (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) i MGB (Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego). Szefowie KGB zmieniali się, zmieniano nazwy, reorganizowano aparat, lecz zasadniczy kierunek działania pozostawał, raz był ostrzejszy, a raz łagodniał. Rozwinięto działalność wywiadowczą poza granicami ZSRR. Organy bezpieczeństwa stały powyżej partią, krajem, wymiarem sprawiedliwości. KGB-Gorbaczow rozwiązał w 1991 powołując Federalną Służbę Bezpieczeństwa. W ostatnich latach wywiad rosyjski i kontrwywiad podlegał stałym reorganizacjom, lecz poprzednio istniejące KGB nic uległo zbyt głębokim zmianom. Jego ludzie pracują w nowych strukturach Rosji. Nadal działa także GRU - radziecki wywiad wojskowy, który także był reorganizowany należycie do zadań i sytuacji. Utrzymuje on daleko idącą współpracę z innymi organami wywiadu i kontrwywiadu cywilnego. Działalność wywiadu Federacji Rosyjskiej, tak jak uprzednio ZSRR, swoim zasięgiem działania obejmuje cały świat. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest KGB znaczenie w Słownik K .