Kapitał rzeczowy co to znaczy.
Definicja Kapitał rzeczowy w polityce. Jak wygląda używane w produkcji. Spółka Elektronic World.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał rzeczowy

Co to znaczy: Pieniądze rzeczowy to są maszyny, wyposażenie i budynki używane w produkcji. Spółka Elektronic World posiada niewielką liczba kapitału rzeczowego. Wynajmuje gdyż pomieszczenia biurowe, maszyny do pisania i biurka. W rzeczywistości jednak przedsiębiorstwa regularnie kupują poszczególne przedmioty kapitału rzeczowego. Termin pieniądze użytkowany jest poprzez ekonomistów do ustalenia dóbr, które nie zużywają się w całości w czasie jednego cyklu produkcyjnego. Budynki i ciężarówki są elementami kapitału, gdyż mogą być używane poprzez sporo lat. Energia elektryczna nie jest dobrem kapitałowym, bo kompletnie zużywa się ją w procesie produkcyjnym w danym okresie. Ekonomiści określają dobra kapitałowe zamiennymi terminami środki trwałe albo aktywa rzeczowe. W jaki sposób przy obliczaniu zysków i wydatków należy traktować wydatek dobra kapitałowego? Istota podejścia do tego problemu bazuje na tym, iż w rocznych kosztach przedsiębiorstwa umieszcza się jedynie wydatek zużycia danego dobra kapitałowego, a nie wydatek jego zakupu. Jeśli spółka Elektronic World dzierżawi całość wyposażenia kapitałowego, to wydatki ograniczają się tylko do sumy opłat dzierżawnych. Przypuśćmy jednak, iż Elektronic World zakupuje najpierw roku 8 maszyn do pisania, płacąc za każdą 1000$. W kalkulacji rocznych wydatków i zysków nie można przyjąć sumy 8000$ jako kosztu maszyn do pisania. Kosztem jest jedynie wartość rocznego zużycia maszyn. Załóżmy, iż zużycie pośrodku roku obniżyło początkową wartość każdej z maszyn z 1000$ do 700$. Ekonomiczny wydatek zastosowania 8 maszyn do pisania w danym roku wynosi wobec tego 2400$ (8 x 300$). To właśnie zużycie lub - odmiennie - amortyzacja stanowi roczny wydatek związany z wykorzystaniem maszyn do pisania

Czym jest Kapitał rzeczowy znaczenie w Słownik K .