Kanał Sueski co to znaczy.
Definicja Kanał Sueski w polityce. Jak wygląda Jest on jednym z głownych międzynarodowych szlaków.

Czy przydatne?

Definicja Kanał Sueski

Co to znaczy: Kanał Sueski łączy Morze Śródziemne z Oceanem Indyjskim. Jest on jednym z głownych międzynarodowych szlaków handlowo-transportowych. Początkowo przypadek prawna kanału zbudowanego w latach 1859-1869 była regulowana jednostronnymi koncesjami z lat 1854, 1856 i 1866, chociaż po wojnie rosyjsko-tureckiej w roku 1877 i po okupacji Egiptu poprzez Ogromną Brytanię w roku 1882 konieczność prawnomiędzynarodowego uregulowania żeglugi na kanale stała się wymogiem chwili. Po dłuższych negocjacjach Anglia, Austro-Węgry, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Turcja i Włochy podpisały w Konstantynopolu 29 października 1888 r. traktat w kwestii Kanału Sueskiego. W artykule 1 traktat stanowi: "Sueski Kanał morski będzie zawsze wolny i otwarty w okresie wojny i w okresie pokoju dla wszystkich statków handlowych i okrętów wojennych bez różnic bandery". Umawiające się państwa zgodziły się, iż nie będą naruszać w czymkolwiek wolności korzystania z kanału tak w okresie pokoju, jak i wojny. Na kanale, w portach wejściowych i w promieniu trzech mil od nich zabronione jest wykonywanie praw wojny i kroków nieprzyjacielskich, które godziłyby w swobodę żeglugi. Swoboda żeglugi na kanale i jego nietykalność w wielu konfliktach zbrojnych podlegała ograniczeniom, w szczególności gdy stroną wojującą było kraj sprawujące zwierzchnictwo nad kanałem. W razie jego neutralności swoboda żeglugi nie była zawieszona. W okresie pierwszej wojny światowej Niemcy i Turcja naruszyły jego postanowienia o nietykalności kanału podwójnie, podejmując bez sukcesu próby jego zajęcia. W okresie drugiej wojny światowej dostęp do kanału był efektywnie kontrolowany. Z powodu był on niedostępny dla statków i okrętów niemieckich i włoskich. Od 3 września 1939 r. obowiązywała wprowadzona proklamacją poprzez Egipt inspekcja statków w Port Saidzie i Suezie. Dekretem prezydenta Egiptu z 26 lipca 1956 r. zostało znacjonalizowane Towarzystwo Kanału Sueskiego. Jego dorobek, prawa i zobowiązania przejął rząd egipski. Dekret przewidywał wypłatę odszkodowania akcjonariuszom. Z uwagi na to, iż próba powołania do życia Stowarzyszenia Użytkowników Kanału Sueskiego nie powiodła się, Ogromna Brytania, Francja i Izrael dokonały zbrojnej interwencji w strefie kanału. Wskutek działań ONZ i zgodnego stanowiska ZSRR i Stanów Zjednoczonych doszło do zawieszenia broni i do wycofania wojsk. Wskutek kolejnej wojny bliskowschodniej w czerwcu 1967 r. żegluga na kanale została zamknięta, a na jego wodach pozostały zamknięte statki kilku bander, pośród nich również statki polskie. W roku 1974 z powodu rozdzielenia wojsk egipskich i izraelskich, które ewakuowały wschodni brzeg kanału, rząd egipski przystąpił do oczyszczenia Kanału Sueskiego, a jego otwarcie dla żeglugi nastąpiło w roku 1975. Kanałem zarządza egipska administracja, która wydaje odpowiednie regulaminy, regulujące między innymi max. dopuszczalne zanurzenie statku, jego długość i szerokość, procedurę związaną z załatwianiem formalności w punktach wejścia do kanału, wysokość opłat za przejście i usługi. Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005

Czym jest Kanał Sueski znaczenie w Słownik K .