Junta co to znaczy.
Definicja Junta w polityce. Jak wygląda zgromadzenie, zebranie) - termin oznaczający kolegialne.

Czy przydatne?

Definicja Junta

Co oznacza Junta (hiszp. komisja, porada, komitet wykonawczy, zgromadzenie, zebranie) - termin oznaczający kolegialne ciało sprawujące de facto kontrolę nad władzą państwową, regularnie (aczkolwiek nie zawsze) poprzez rządy wojskowe. Jedne z pierwszych rządzących junt pojawiły się w XIX w. w trakcie walk o niepodległość hiszpańskich kolonii w Ameryce Łacińskiej. Termin oznaczał wówczas władzę ustanowioną w drodze spisku wojskowego. W XX w. znaczy każdą grupę rządzącą, która doszła do władzy wskutek przewrotu albo innych siłowych metod. Regularnie zawęża się znaczenie tego definicje, określając nim wyłącznie dyktaturę wojskową, w szczególności reakcyjne rządy wojskowe. Junty wojskowe były bardziej rozpowszechnione w Ameryce Południowej niż Środkowej, gdzie nawet rządy wojskowe, na przykład w Salwadorze czy Gwatemali, zazwyczaj preferowały prezydenturę pojedynczych oficerów niż zbiorowe rządy wojskowe. Junty były początkowo wybierane poprzez dowództwo sił zbrojnych a ich rządy 'legitymowane' poprzez przeprowadzane często, aczkolwiek fałszowane, wybory. Istniały także junty cywilne, na przykład Anastasio Somoza radził Nikaraguą w latach 1972-74 przy udziale marionetkowej cywilnej junty znanej jako triumwirat; 11-osobowa cywilna junta sprawowała władzę w Kostaryce poprzez 18 miesięcy po wojnie domowej w 1948. Pojawienie się junty na scenie politycznej jest zazwyczaj sygnałem kryzysu w systemie politycznym. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Junta znaczenie w Słownik J .