Inflacja co to znaczy.
Definicja Inflacja w polityce. Jak wygląda powolnego, stale postępującego i nieodwracalnego wzrostu.

Czy przydatne?

Definicja Inflacja

Co to znaczy: Inflację można zdefiniować jako mechanizm względnie powolnego, stale postępującego i nieodwracalnego wzrostu ogólnego poziomu cen. Pojęcie ta pomija jednak problemy społeczno-ekonomiczne, powiązane z inflacją i nie nawiązuje do przyczyn ją wywołujących. W zależności od rocznego tempa zmiany cen rozróżniamy inflację pełzającą (przyrost cen 3 - 5% rocznie), inflację galopującą (przyrost cen od 10 - 20% rocznie) i hiperinflację (przyrost cen ponad 50% rocznie). Zjawiska inflacyjne mogą być rezultatem niewłaściwej polityki fiskalno-monetarnej. W najwyższym stopniu negatywnie jest oceniana hiperinflacja, bo jej skutkiem jest zazwyczaj załamanie koniunktury gospodarczej, rozprzężenie mechanizmu pieniężnego i niesprawiedliwy podział dochodu narodowego. Wielu ekonomistów z kolei uważa, iż inflacja pełzająca jest zjawiskiem pozytywnym, pobudzającym aktywność gospodarczą. Uważane jest także, iż inflacja pełzająca wykazuje tendencję do "samoprzyspieszania", a tym samym do nasilania jej negatywnych skutków ekonomiczno-socjalnych. Źródło: W. Lejman, S. Mikosik, J. Szpakowski, Ekonomia: przewodnik dla studiujących, Łódź 2002

Czym jest Inflacja znaczenie w Słownik I .