IFOR co to znaczy.
Definicja IFOR w polityce. Jak wygląda Implementacyjne poświęcone do nadzorowania realizacji.

Czy przydatne?

Definicja IFOR

Co oznacza IFOR (Implementation Forces) - Wojskowe Siły Implementacyjne poświęcone do nadzorowania realizacji postanowień porozumienia pokojowego w kwestii Bośni i Hercegowiny (B i H). Założenia tej operacji przyjęła Porada Ambasadorów NATO 12.10.1995. Przewidywały one: zapewnienie także przy zastosowaniu siły przestrzegania warunków porozumienia pokojowego poprzez wszystkie strony konfliktu w B i H; ewakuację sił pokojowych ONZ i wspieranie innych zadań przewidzianych porozumieniem pokojowym; prowadzenie operacji w ramach struktur dowodzenia NATO; prowadzenie działań wojskowych poprzez NATO przy zastosowaniu sił implementacyjnych IFOR utworzonych z jednostek wojskowych NATO i krajów nie należących do tej organizacji i innych wybranych jednostek; zakończenie misji pośrodku 12 miesięcy od wprowadzenia IFOR do operacji. W ramach operacji wojskowej NATO w B i H pod kryptonimem Wspólny Wysiłek (Joint Endeavour ) dyslokację sił IFOR rozpoczęto 16.12.1995 i zakończono w lutym 1996. W regionie B i H znalazło się 60 tys. żołnierzy z 32 krajów. Poza członkami NATO własne jednostki wojskowe wysłały państwa Europy Środkowo - Wschodniej: Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja i wieczyście neutralna Austria i państwa prowadzące politykę neutralności (Szwecja, Finlandia), a również państwa spoza Europy: Egipt i Pakistan. Siły Implementacyjne zajęły się zapewnieniem samoobrony i swobody poruszania się oddziałów obok mandatowym, nadzorowaniem wyznaczania granic i stref rozdzielania stron konfliktu, nadzorowaniem i wymuszaniem na stronach konfliktu wycofywania ich wojsk i ciężkiego uzbrojenia do wyznaczonych stref, utrzymanie kontroli powietrznej nad B i H i przemieszczania się wojsk na głównych szlakach komunikacyjnych i powołaniem Wspólnych Komisji Wojskowych reprezentujących IFOR w kontaktach ze stronami porozumienia pokojowego. Poza zadaniami wojskowymi IFOR powierzono zadanie czuwania nad realizacją poza militarnych postanowień porozumienia pokojowego i zapewnienia bezpieczeństwa organizacjom humanitarnym. Obejmują one pomoc w przeprowadzeniu wolnych i demokratycznych wyborów w B i H, wspieranie i zapewnianie swobody poruszania się Wysokiego Komisarza d/s Uchodźców ONZ i innych instytucji pełniących misje humanitarne, pomoc w nadzorowaniu i egzekwowaniu prawa do swobodnego poruszania się ludności cywilnej, uchodźców i przesiedleńców i nadzorowanie rozminowania B i H (mina przeciwpiechotna). Przewidziano 3 fazy realizacji operacji Wspólny Wysiłek. 1 faza to: rozpoczęcie w terminie 30 dni od podpisania porozumienia pokojowego wycofywania wszystkich obcych wojsk walczących po którejkolwiek stronie konfliktu w B i H, oznaczenie pól minowych, usuwanie mechanizmów (brony powietrznej, rozpoczęcie dialogu stron konfliktu w kwestii budowy środków zaufania i przekazanie listy jeńców wojennych do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 11 faza to: w terminie 30 dni od zawarcia porozumienia pokojowego, ostateczne wycofanie obcych wojsk z B i H, rozpoczęcie rozmów w kwestii limitów sił zbrojnych stron konfliktu w b. Jugosławii i zakończenie wstępnej etapy rozmów w kwestii środków budowy zaufania. III faza to: działania rozpoczęte w 120 dniu od podpisania porozumienia pokojowego, obejmujące wycofanie ciężkiego uzbrojenia i sił zbrojnych stron konfliktu do wyznaczonych obszarów podziału B i H i demobilizacja sił zbrojnych stron konfliktu pozostających poza obszarami jurysdykcji swoich rządów. Wspólnie z realizacją w/w zadań przewidziano prowadzenie akcji na rzecz przywrócenia administracji cywilnej i normalizacji stosunków pomiędzy mieszkańcami B i H. Operacja Sił Implementacyjnych jest pierwszym przypadkiem użycia wojsk NATO poza obszarem działania tej Organizacji, z jednoczesnym udziałem wojsk z krajów byłej Organizacji Układu Warszawskiego. Najpierw lutego 1996 zakończono w B i H dyslokacje Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Implementacyjnych IFOR. Weszły one w skład wielonarodowej Brygady Nordycko - Polskiej (NORD-POLBRIG) z przeznaczeniem do realizacji zadań rozjemczo-obserwacyjnych. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest IFOR znaczenie w Słownik I .