Gospodarka mieszana co to znaczy.
Definicja Gospodarka mieszana w polityce. Jak wygląda własnym interesem nie jest poddawana żadnym.

Czy przydatne?

Definicja Gospodarka mieszana

Co oznacza Wolny rynek stwarza warunki, gdzie jednostka kierująca się własnym interesem nie jest poddawana żadnym ograniczeniom ze strony państwa. W gospodarce nakazowej zakres swobód ekonomicznych jednostek jest bardzo ograniczony, bo przewarzająca część decyzji podejmuje rząd na szczeblu centralnym. Pomiędzy tymi dwoma krańcowymi przypadkami mamy do czynienia z gospodarką mieszaną. W gospodarce mieszanej kraj i obszar prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Kraj kontroluje znaczącą część produkcji dzięki podatków, płatności transferowych i dostarczania dóbr i usług publicznych, takich jak obrona narodowa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Kontroluje również zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem. W większości państw występuje gospodarka mieszana, aczkolwiek nie wszystkie z nich są bliższe gospodarkom nakazowym, a inne - gospodarkom wolnorynkowym. Nawet w państwach Bloku Wschodniego konsumenci dysponowali pewną swobodą dokonywania zakupów. Prywatne rolnictwo współistnieje z rolnictwem skolektywizowanym. Natomiast nawet w tych państwach, jak USA, gdzie podejście wolnorynkowe jest w najwyższym stopniu popularne, dostrzegamy znaczący udział państwa w dostarczaniu dóbr i usług publicznych, redystrybucji dochodu dzięki podatków i płatności transferowych i regulacji rynków

Czym jest Gospodarka mieszana znaczenie w Słownik G .