Etnotyp etnocyd genocyd co to znaczy.
Definicja Etnotyp, etnocyd, genocyd w polityce. Jak wygląda wiecznej, aktualnie rzadko już.

Czy przydatne?

Definicja Etnotyp, etnocyd, genocyd

Co oznacza Etnotyp to definicja charakterystyczne dla etnologii XIX-wiecznej, aktualnie rzadko już stosowane z racji na brak możliwości sformułowania obiektywnych i porównywalnych mierników typologii etnosów. Przez wzgląd na tym każda regulacja jest w gruncie rzeczy subiektywną metodą pewnej oceny wartościującej określony etnos. Etnotyp ma stanowić podsumowanie, syntetyczny obraz (niezależny od różnic społecznych, kulturowych i innych występujących między poszczególnymi jednostkami) stereotypowych sądów i twierdzeń (opartych na schematycznym i uproszczonym widzeniu pewnej kategorii osób) dotyczących cech osobniczych członków danej ekipy etnicznej albo jej właściwości jako całości. La Fontaine napisał, iż każdy państwo "rodzi" swój sposób myślenia. Bardzo regularnie etniczne stereotypy mają własne popularne ustalenia, nieraz pejoratywne: na przykład Makaroniarz (Włoch), Jankes (Amerykanin), Szwab (Niemiec), Pepik (Czech), Iwan (Rosjanin), Bosch (tak dawniej nazywano Niemców we Francji). Etnotyp może być również utożsamiany z ustaloną wspólnotą regionalną - na przykład Bawarczycy, Tyrolczycy, Ślązacy, Sybiracy, Sycylijczycy i tym podobne Etnocyd - to polityka zaprzeczająca etnicznej i kulturowej tożsamości i samookreślaniu ekipy, zwykle bez fizycznego niszczenia jej przedstawicieli, mająca na celu destrukcję tożsamości kulturowej danej ekipy etnicznej, przeważnie będącej w konflikcie z inną ekipą dominującą na ustalonym terytorium. Genocyd - to polityka polegająca na unicestwianiu fizycznym ekipy etnicznej manifestującej własną odrębność kulturową. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Etnotyp, etnocyd, genocyd znaczenie w Słownik E .