Etnocentryzm co to znaczy.
Definicja Etnocentryzm w polityce. Jak wygląda pochodzeniowe i kulturowe własnej ekipy etnicznej.

Czy przydatne?

Definicja Etnocentryzm

Co oznacza Etnocentryzm - rodzaj postawy wartościującej, gdzie cechy pochodzeniowe i kulturowe własnej ekipy etnicznej ocenia się szczególnie wysoko, przyjmując je jako wzorzec przy opisie i ocenie innych narodów. Etnocentryzm jest związany z mocną świadomością przynależności do własnego etnosu. Pochodzenie etniczne ustala w znacznym stopniu charakter, normy i wzorce zachowania, a również inne cechy społeczno-ekonomiczne i psychologiczne, co w pewien sposób powoduje relacja do innych (obcych). W ustalonych przypadkach postawa etnocentryczna prowadzić może do podejrzliwości, poniżania i odrzucenia przedstawicieli innych etnosów - przeważnie na skutek braku o nich rzetelnej wiedzy. Etnocentryzm łatwo może zmienić się w nacjonalizm i szowinizm, a nawet w rasizm - gdy dochodzi do niskiej oceny porównawczej członków innej rasy.
Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Etnocentryzm znaczenie w Słownik E .