Embargo co to znaczy.
Definicja Embargo w polityce. Jak wygląda która w tym ujęciu jest bardziej uniwersalnym definicją.

Czy przydatne?

Definicja Embargo

Co oznacza Embargo stanowi jedną z lżejszych form blokady państwa, która w tym ujęciu jest bardziej uniwersalnym definicją. Embargo (z hiszpańskiego embargar - zatrzymywać) znaczy zakaz poruszania się środków transportu śródlądowego, powietrznego i morskiego. W szerszym rozumieniu wyraz to interpretujemy jako ograniczenie handlu i innych stosunków z ustalonym krajami - ich bojkot na arenie międzynarodowej. Stosuje się je zwykle odnosząc się do: handlu bronią, technologii strategicznych, materiałów radioaktywnych i narkotyków. Embargo może być sankcją (karą) dla określonego państwie, na przykład w 1973 roku państwa arabskie nałożyły embargo naftowe na wszystkie państwa popierające izraelską okupację ziem arabskich. Współcześnie embargo, jako pewną formę presji gospodarczej, stosowano wobec Libii, Syrii, Iraku, Iranu i innych krajów oskarżanych o międzynarodowy terroryzm i, do niedawna, w relacji do Jugosławii. Jako generalną zasadę przyjmuje się, iż nie wysyła się sprzętu wojskowego i broni do obszarów konfliktowych. Embargo może być jeszcze interpretowane jako pewna wrogość wobec określonego państwa, łagodniejsza jednak niż stan wojny. Użytkowane ono jest również po wojnie i stanowi jakby jej kontynuację przy zastosowaniu środków innych niż militarne. Celem wprowadzenia takich aukcji jest zmuszenie państwa do dalszych zmian jego polityki (na przykład po wojnie 1991 roku w Zatoce Perskiej embargo polityczne i gospodarcze nałożono na Irak). Embarga regularnie poprzedza wykorzystanie blokady, która w tym przypadku stanowi jedynie mechanizm środków organizacyjno-technicznych wykorzystywanych realizacji podjętej decyzji nałożenia embarga. Blokada i embargo lako narzędzia polityki międzynarodowej, których skuteczność jest z przyczyn obiektywnych ograniczona (łamanie embarga poprzez nie wszystkie państwa, przemyt), mogą mieć zarówno pozytywne jak i niekorzystne skutki. Z jednej strony są one wyrazem wspólnej dezaprobaty krajów wobec państwie naruszającego zasady pokojowego współistnienia, z drugiej stanowić mogą przeszkodę w swobodnej zamianie i współpracy międzynarodowej. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Embargo znaczenie w Słownik E .