Ekumena anekumena subekumena co to znaczy.
Definicja Ekumena, anekumena, subekumena w polityce. Jak wygląda przyswojone poprzez ludzi obszary.

Czy przydatne?

Definicja Ekumena, anekumena, subekumena

Co oznacza Ekumena to wyraz pochodzące z grec. oikoumene, określające przyswojone poprzez ludzi obszary i jednocześnie wykluczające terytoria zasiedlone poprzez barbarzyńców. W późniejszych czasach terminem tym określano wszystkie tereny nadające się do zasiedlenia, ziemie nie zamieszkane nazywano anekumeną, a terytoria w małym stopniu spełniające warunki wymagane dla życia człowieka - subekumeną. Ekumena zwiększyła się po odkryciach terenów Nowego Świata, Australii i wysp Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku. Dzisiaj jedynie mała część Ziemi pozostaje nie zasiedlona na skutek nieodpowiednich warunków ekologicznych dla życia człowieka (anekumena). Dotyczy to w pierwszej kolejności Antarktydy, obszaru wysokich gór, suchych pustyń i głębin morskich. Lecz także i tam człowiek coraz częściej nie tylko dociera, lecz również zaczyna ich eksplorację związaną najczęściej z wydobyciem surowców i turystyką. Doprowadza to do znaczących zmian ekologicznych w takich do niedawna jeszcze dziewiczych obszarach. Przez wzgląd na rozszerzającą się stale eksploracją poprzez człowieka kosmosu i głębin oceanów i mórz pierwotne znaczenie terminu ekumena właściwie nie oddaje już dzisiejszej rzeczywistości świata. Aktualnie jest on użytkowany do ustalenia dobrze zagospodarowanych i gęsto zaludnionych obszarów i do ich odróżnienia od słabo używanych i prawie niezamieszkanych części naszej planety (subekumeny, anekumeny). Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Ekumena, anekumena, subekumena znaczenie w Słownik E .