Ekstradycja co to znaczy.
Definicja Ekstradycja w polityce. Jak wygląda podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu.

Czy przydatne?

Definicja Ekstradycja

Co oznacza Ekstradycja (z łaciny extra - na zewnątrz, poza), wydanie podejrzanego albo przestępcy państwu, któremu przysługuje w relacji do niego jurysdykcja karna, w celu osądzenia albo wykonania orzeczonej już kary. To jest akt zwierzchnictwa państwowego, gdzie kraj wydaje osobę podejrzaną albo oskarżoną o przestępstwo innemu państwu, gdzie zostało ono popełnione. Prawo międzynarodowe nie zawiera powszechnego obowiązku ekstradycji przestępców. Następuje ona na wniosek zainteresowanego państwa. Jej fundamentem może być dwu albo wielostronna umowa międzynarodowa lub ustawodawstwo krajowe. Badanie umów międzynarodowych i ustawodawstwa wewnętrznego pozwala ustalić przestrzegane normalnie poprzez państwa zasady ekstradycji. Z reguły kraj nie wydaje własnych obywateli i samo karze ich za przestępstwa popełnione za granicą (przewarzająca część krajów). Inne, między innymi USA i Ogromna Brytania nic dokonują żadnego rozróżnienia z racji na obywatelstwo i wydają przestępców; Nie są wydawani przestępcy polityczni, którym przysługuje prawo azylu politycznego (z wykluczeniem przestępców wojennych). Wymóg ekstradycji istnieje tylko w razie obowiązywania odpowiedniej umowy; Estradycja może nastąpić tylko wtedy, gdy gest będący fundamentem żądania ekstradycyjnego jest przestępstwem w świetle ustawodawstwa karnego obu krajów (zasada identyczności). Kraj, któremu wydano przestępcę może go sądzić jedynie za gest wymieniony w żądaniu ekstradycyjnym (zasada specjalizacji). Z reguły nie wydaje się osób, które popełniły gest w niebezpieczeństwie karą pozbawienia wolności do 1 roku. Można odmówić ekstradycji, jeśli wg ustawodawstwa państwa, gdzie przebywa przestępca wyrok nie może być wykonany w konsekwencji upływu terminu przedawnienia (nie dotyczy to zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości). Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Ekstradycja znaczenie w Słownik E .