EFOiGR co to znaczy.
Definicja EFOiGR w polityce. Jak wygląda Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. To jest.

Czy przydatne?

Definicja EFOiGR

Co oznacza Wspólna polityka rolna UE finansowana jest poprzez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. To jest jeden z czterech funduszy strukturalnych, nastawiony na finansowanie działań rynkowych, jest to interwencji na rynkach, dopłat bezpośrednich, subsydiów eksportowych (Sekcja Gwarancji) i długotrwałych przemian strukturalnych w rolnictwie, objętych instrumentami drugiego filaru (Sekcja Gwarancji i Sekcja Orientacji). Opłaty z Sekcji Gwarancji w całości finansują odpowiednie działania. Z kolei z Sekcji Orientacji jedynie współfinansuje się określone działania wspólnie z budżetami krajowymi, a w ramach polityki strukturalnej UE również ewentualnie z beneficjentami pomocy. Wspólna polityka rolna zawsze zajmuje pierwsze miejsce w strukturze kosztów budżetu wspólnotowego. Najpierw lat siedemdziesiątych opłaty budżetowe na rolnictwo sięgały prawie 80%. Wskutek następnych reform polityki rolnej, zmierzających do ograniczenia obciążenia budżetu, udział ten spadł do ok. 46% w 2003r. Odpowiednio z przyjętymi (i skorygowanymi z racji na rozszerzenie UE) ramami finansowymi na lata 2000-2006 w następnych latach parametr ten ma się następnie zmniejszać. Widoczne są przy tym trzy fundamentalne tendencje: stopniowy przyrost bezwzględnych kwot przeznaczanych na wspólną politykę rolną - przyrost ten jest jednak wolniejszy od zakładanego wzrostu całości kosztów budżetu wspólnotowego; spadek udziału kosztów przeznaczanych na wsparcie cenowe przy jednoczesnym wzroście kosztów na dopłaty bezpośrednie (aktualnie stanowią one już powyżej 60% całości kosztów budżetowych na rolnictwo); udział drugiego filaru wspólnej polityki rolnej w wydatkach jest stosunkowo stały (w przybliżeniu 10% przed rozszerzeniem, powyżej 13% po rozszerzeniu)

Czym jest EFOiGR znaczenie w Słownik E .