Dług publiczny deficyt co to znaczy.
Definicja Dług publiczny, deficyt budżetowy w polityce. Jak wygląda długi czas i są niezależne od.

Czy przydatne?

Definicja Dług publiczny, deficyt budżetowy

Co oznacza W wielu krajach deficyty budżetowe utrzymują się poprzez długi czas i są niezależne od koniunktury gospodarczej. Narastające opłaty państwa są finansowane z takich źródeł, jak podatki, emisja nowych pieniędzy, pożyczki zaciągane u społeczeństwa, sprzedaż części majątku państwa i kredyty zagraniczne. W praktyce możliwości manewrowania poprzez kraj poszczególnymi źródłami dochodów są ograniczone. Problem finansowania kosztów rozpoczyna się niekiedy komplikować, gdy kraj nie jest w stanie sprzedać na rynku obligacji państwowych z racji na niedostateczny popyt na ten rodzaj papierów wartościowych. W takim wypadku rząd może zlecać zakup obligacji bankowi centralnemu, który emituje dodatkowe kapitał pod zastaw papierów wartościowych. W ten sposób kraj uzyskuje długoterminowy kredyt pozwalający na finansowanie kosztów rządowych. W wielu państwach powstały w taki sposób dług publiczny jest kluczowym źródłem pokrywania dużej części deficytu budżetowego. Finansowanie kosztów rządowych z długu publicznego umożliwia kreowanie dodatkowego popytu, aczkolwiek może także grozić powstaniem inflacji. Jeżeli w gospodarce występują wolne moce wytwórcze, wówczas niebezpieczeństwo inflacji jest mniejsze. Przez wzgląd na tendencją wzrostową deficytu budżetowego w wielu państwach następuje również przyrost długu publicznego, na przykład w stanach zjednoczonych ameryki w roku 1988 dług publiczny wynosił ok. 1,8 biliona dolarów, a więc 37% dochodu narodowego brutto. Biorąc pod uwagę źródła zaciągania długu, można mówić o długu publicznym krajowym i zagranicznym. Część dochodów budżetowych państwa jest przeznaczoną na obsługę długu publicznego: spłatę rat zaciągniętych pożyczek i wypłatę oprocentowania. Narastający dług publiczny prowadzi do wzrostu wydatków jego obsługi. Wzrastające wydatki obsługi długu obciążają płatników podatków, z kolei korzyści w formie odsetek od udzielonych pożyczek czerpią raczej instytucje bankowe i finansowe, gdzie aktualnie skoncentrowana jest podstawowa część długu publicznego

Czym jest Dług publiczny, deficyt znaczenie w Słownik D .