Derelikcja co to znaczy.
Definicja Derelikcja w polityce. Jak wygląda nabycie poprzez inny podmiot prawa międzynarodowego.

Czy przydatne?

Definicja Derelikcja

Co to znaczy: Odpowiednikiem straty terytorium, której nie towarzyszy nabycie poprzez inny podmiot prawa międzynarodowego, jest derelikcja, kiedy to kraj przestaje naprawdę wykonywać na jakimś obszarze swe kompetencje i porzuca go, co prowadzi do przekształcenia go, choćby chwilowego, w ziemię niczyją. Wszystkie metody straty terytorium dadzą się sprowadzić do wspólnego mianownika. Jest nim brak albo niemożliwość wykonywania kompetencji państwowych, nie mniej jednak dla prawa międzynarodowego obojętne są przyczyny, dla których kraj traci swe zwierzchnictwo terytorialne, pod warunkiem iż nie jest następstwem zabronionego poprzez prawo użycia siły. Z tego względu we współczesnym prawie międzynarodowym wyłączona jest sposobność straty terytorium poprzez zawojowanie. Podobnie nie jest równoznaczna z stratą terytorium przejściowa niemożność wykonywania kompetencji państwowych, wskutek okupacji wojskowej albo pokojowej, czy ograniczenie wykonywania kompetencji wynikające z umów o bazach wojskowych albo dzierżawie. Umowy te gdyż nie przynoszą prawa do terytorium, nie mogą więc być stawiane na równi z umowami o cesji. Źródło: R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005

Czym jest Derelikcja znaczenie w Słownik D .