Deportacja co to znaczy.
Definicja Deportacja w polityce. Jak wygląda stosowanej poprzez organy państwa lub władze.

Czy przydatne?

Definicja Deportacja

Co oznacza Deportacja - jest ona jedną z metod polityki socjalnej stosowanej poprzez organy państwa lub władze okupacyjne, która bazuje na przymusowym wysiedleniu ludności, bez decyzji sądowej, w celu prewencyjnym albo w charakterze kary. Niepożądane albo uznawane poprzez administrację za niebezpieczne osoby, rodziny, a nawet spore ekipy, mogą na mocy decyzji władz zostać deportowane. Jeśli wobec określonej ekipy ludności, bez oficjalnej decyzji administracyjnej, stosowana jest przemoc polegająca na stosowaniu różnego rodzaju represji, wskutek których ludność ta zmuszana jest do opuszczenia zamieszkanego obszaru albo ucieczki z niego, wówczas zdarzenie takie ustala się mianem czyszczenia danego terytorium. Najczęstszymi powodami deportacji są różnice etniczne (narodowe), rasowe, religijne i ideologiczne. Deportacja dokonywana bywa przez: zamykanie ludności w obozach koncentracyjnych (na przykład w Niemczech hitlerowskich, w byłym ZSRR); zsyłanie ludzi na oddalone i odizolowane obszary albo do innych państw (na przykład irlandzkich zesłańców wywożono do Australii, Polaków z zaboru rosyjskiego na Syberię, dokąd także deportowano obywateli ZSRR, którzy wyznawali nieprawomyślne poglądy polityczne i tym podobne); przymusowe wysiedlanie całych narodów. To jest działanie charakterystyczne dla okresu stalinizmu w ZSRR (wówczas wysiedlono m. in. Krymskich Tatarów, Czeczeńców, Niemców Nadwołżańskich i inne narody). Deportacja znana jest od czasów starożytnych. Np. Babilończycy przepędzili Żydów z Palestyny, a we inicjalnym średniowieczu, wskutek wojen krzyżowców z muzułmanami, Żydzi byli ponownie zmuszeni do opuszczenia Palestyny. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Deportacja znaczenie w Słownik D .