Demarkacja co to znaczy.
Definicja Demarkacja w polityce. Jak wygląda przebiegu granicy państwowej w terenie. Fundamentem.

Czy przydatne?

Definicja Demarkacja

Co oznacza Demarkacja ma na celu szczegółowe wytyczenie i oznakowanie przebiegu granicy państwowej w terenie. Fundamentem prawną do jej przeprowadzenia jest lub umowa o delimitacji, lub porozumienie o wytyczeniu istniejącej już granicy. Demarkacja przeprowadzana jest zwykle poprzez specjalnie w tym celu powołaną komisję mieszaną, składającą się na zasadzie parytetu z przedstawicieli zainteresowanych stron. Komisja w swych pracach opiera się na dokonanym w procesie delimitacji opisie i mapie granicy. Zdarza się jednak, iż pomiędzy opisem a mapą występują drobne różnice. Czasem także specyficzne warunki geograficzne albo gospodarcze wymagają dokonania pewnych drobnych korektur albo przesunięć. Pośród zasad, jakie powinno się uwzględniać przy demarkacji, zmienia się konieczność zachowania niezbędnych warunków dla prowadzenia normalnej gospodarki rolnej (nie powinno się dzielić gospodarstw rolnych, odcinać im źródeł wody, pastwisk, dróg i tym podobne) i nieprzeprowadzanie stosunkowo możliwości granicy poprzez miejscowości i wsie. Komisja demarkacyjna wyznacza przebieg granicy szczególnymi, wykonanymi z drewna, metalu albo żelbetonu, znakami granicznymi, słupami okrągłymi albo czterościennymi, piramidami, pławami, wiechami i tym podobne, ustala także ich szczegółowe koordynaty. Ważnymi dokumentami demarkacyjnymi są: protokolarny opis wytyczenia linii granicznej i mapa granicy, zwykle wykonana w większej - w porównaniu z delimitacją - skali: 1:2500, 1:5000. Odpowiednio z powszechną w ostatnich latach praktyką, dokumenty demarkacyjne podlegają zatwierdzeniu poprzez rządy obu krajów. Prócz demarkacji można przeprowadzić redemarkację granicy państwowej, polegającą na sprawdzeniu istniejącej i wytyczonej już granicy. Obejmuje ona odnawianie, uzupełnianie albo zmianę znaków granicznych i sporządzenie odpowiedniej, związanej z tymi czynnościami, dokumentacji

Czym jest Demarkacja znaczenie w Słownik D .