Bilateralizm co to znaczy.
Definicja Bilateralizm w polityce. Jak wygląda jednoczesną realizację zobowiązań dwóch krajów albo.

Czy przydatne?

Definicja Bilateralizm

Co oznacza Bilateralizm jest wzajemną, obustronną i regularnie jednoczesną realizację zobowiązań dwóch krajów albo organizacji międzynarodowych względem siebie. Zobowiązania te wykonywane są w przekonaniu przedtem określonych umów dwustronnych między zainteresowanymi państwami. W XIX i najpierw XX wieku, na podstawie teorii wydatków komparatywnych, wykazano, iż wielostronność zamiany międzynarodowej (multilateralizm), wyrażając się w swobodnym przepływie towarów, usług i pieniędzy pomiędzy różnymi krajami, sprzyja przyśpieszeniu rozwoju gospodarki każdego z nich. Wyrazem takiej polityki gospodarczej było znoszenie ograniczeń przywozu i wywozu, rozpowszechnienie wykorzystania klauzuli największego uprzywilejowania w traktatach handlowych i zawieranie konwencji regulujących sporo problemów utrudniających wymianę międzynarodową. Trudności gospodarcze powstałe w momencie międzywojennym i po II wojnie światowej wywołały na pewien moment powrót do polityki rozwiązywania międzynarodowych problemów gospodarczych w drodze bilateralnej. Bilateralizm rozpoczął być przez wzgląd na tym traktowany jako przejaw ułomności w międzynarodowych relacjach gospodarczych. Wyrazem tego było tworzenie międzynarodowych organizacji gospodarczych o zasięgu światowym, a w dalszym ciągu ściślejszych związków gospodarczych krajów w różnych regionach świata, w szczególności w Europie

Czym jest Bilateralizm znaczenie w Słownik B .