ASEAN - Stowarzyszenie co to znaczy.
Definicja ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej w polityce. Jak wygląda Nations.

Czy przydatne?

Definicja ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

Co oznacza ASEAN (z angielskiego: Associalwn of South East Asian Nations), Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Organizacja polityczno-gospodarcza powołana 8 sierpnia 1967 w Bangkoku. W jej skład wchodzą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, od stycznia 1984 Brunei i od lipca 1995 Wietnam. Celem jest popieranie współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy członkami, ustanowienie na terytorium Azji Południowo-Wschodniej strefy pokoju, wolności i neutralności. Struktura: najwyższym organem ASEAN są zwoływane w przypadku potrzeby narady przywódców krajów, na których podejmuje się główne decyzje i określa kierunek działania. Za bezpośrednie zarządzanie organizacją i nadzorowanie prac stałych struktur administracyjnych odpowiada Narada Ministrów, składająca się z ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich. Zbiera się raz w roku. Pomiędzy jej sesjami działa Stały Komitet złożony z upełnomocnionych przedstawicieli państw członkowskich. Ponadto funkcjonują komitety wyspecjalizowane do spraw: handlu i przemysłu, żywności, cywilnego transportu lotniczego i żeglugi, edukacji i technologii, komunikacji, środków masowego przekazu, edukacji, finansów, kultury. Istnieje także stały Sekretariat z siedzibą w Dżakarcie (Indonezja), zajmujący sic sprawami administracyjnymi i koordynujący pracę poszczególnych agend. ASEAN próbuje wykorzystywać modele współpracy wypracowane poprzez Wspólnoty Europejskie. Od 1 stycznia 1993 zapoczątkowano mechanizm przekształcania ASEAN w strefę wolnego handlu. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest ASEAN - Stowarzyszenie znaczenie w Słownik A .