Apatryda co to znaczy.
Definicja Apatryda w polityce. Jak wygląda obywatelstwa. Człowiek staje się apatrydą, gdy traci.

Czy przydatne?

Definicja Apatryda

Co oznacza Apatryda (bezpaństwowiec) to osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa. Człowiek staje się apatrydą, gdy traci obywatelstwo jednego państwa (na przykład wychodzi za mąż za obcokrajowca, gdy prawo państwie ojczystego przewiduje w tej sytuacji "pójście kobiety za mężem"), nie nabywając równocześnie obywatelstwa innego państwie, względnie rodząc się z rodziców, których kraj albo państwa ojczyste uznają tylko nabycie obywatelstwa poprzez urodzenie się na ich terytorium (ius soli) w kraju uznającym tylko nabycie obywatelstwa poprzez urodzenie się z rodziców będących jego obywatelami (ius sanguinis). Bezpaństwowość była zjawiskiem częstszym przed kilkudziesięciu laty. 20 września 1954 r. na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęto konwencję dotyczącą statusu bezpaństwowców. Odpowiednio z nią, państwa powinny przyznać apatrydom status zbliżony do własnych obywateli. Ochronę przed bezpaństwowością zapewniają prawodawstwa wielu państw. Przykładowo polska ustawa o obywatelstwie przewiduje, że dziecko urodzone w regionie Polski, które nie uzyskałoby żadnego obywatelstwa (gdyż na przykład jego rodzice są nieznani, są sami bezpaństwowcami lub pochodzą z państwie, który przyznaje obywatelstwo tylko dzieciom urodzonym na ich terytorium – ius soli), nabędzie polskie obywatelstwo, zaś utracić polskie obywatelstwo można tylko zrzekając się go

Czym jest Apatryda znaczenie w Słownik A .