Antysemityzm co to znaczy.
Definicja Antysemityzm w polityce. Jak wygląda przeciw Żydom. Skrajnie zwyrodniała forma.

Czy przydatne?

Definicja Antysemityzm

Co to znaczy: Antysemityzm to specyficzna metodą rasizmu, skierowana przeciw Żydom. Skrajnie zwyrodniała forma antysemityzmu charakteryzowała ideologię i praktykę niemieckiego nazizmu. Antysemityzm oparty jest na negatywnym wartościowaniu inności religijnej, rasowej i kulturowej Żydów. Odrzuca on ideę "narodu wybranego", odnosi się wrogo albo niechętnie do judaizmu jako odrębnego wyznania, ocenia negatywnie odmienność Żydów i ich niewielką podatność na asymilację, wyolbrzymia znaczenie Żydów w sterowaniu losami współczesnego świata i obarcza ich winą za różnego rodzaju niepowodzenia polityczno-gospodarcze nie wszystkich narodów i krajów. Antysemici są zwolennikami tak zwany "spiskowej teorii dziejów", nie mniej jednak na czele spisku stawiającego sobie za kluczowy cel ostateczną kontrolę nad całym światem mają stać przedstawiciele syjonizmu. Spisek ten, przygotowywany poprzez stulecia, był rzekomo udokumentowany w sekretnych Protokołach mędrców Syjonu, których autentyczności nigdy nie udowodniono. Antysemityzm występował na całym świecie, nawet tam, gdzie Żydów nie było albo było ich bardzo niewiele. Spore wpływy socjalne i polityczne miał w pierwszej kolejności w Niemczech, Rosji i Europie Wschodniej. Nacjonaliści państw Europy Środkowej i Wschodniej zawsze podkreślali znaczącą rolę Żydów (ściślej rzecz biorąc tak zwany "żydokomuny") w krzewieniu ideologii i rozwijaniu praktyki totalitaryzmu komunistycznego. Dziś antysemityzm w wielu sytuacjach jest wiązany z przejawami antyglobalizmu i antyamerykanizmu (co wg antysemitów wychodzi na jedno). Wynika to z faktu, iż USA jest ostoją i gwarantem istnienia państwa Izrael, a oprócz tego w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje największa liczbowo, najbogatsza i w najwyższym stopniu wpływowa ekipa osób narodowości żydowskiej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki znajduje się także siedziba Światowej Porady Żydów, reprezentującej liberalnie myślące warstwy diaspory żydowskiej, a również syjonistów. Obarczanie całych narodów odpowiedzialnością za antysemickie ekscesy jest tak samo błędne, jak uznanie wszystkich Żydów za winnych różnych niepowodzeń polityczno-gospodarczych nie wszystkich krajów. Podobnie fałszywa jest wiara w istnienie żydowskiego spisku mającego na celu zdobycie kontroli nad światem. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Antysemityzm znaczenie w Słownik A .