Afrykański Bank Rozwoju (AfDB co to znaczy.
Definicja Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) w polityce. Jak wygląda jest międzynarodową organizacją.

Czy przydatne?

Definicja Afrykański Bank Rozwoju (AfDB)

Co oznacza Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank, AfDB) jest międzynarodową organizacją finansową mającą swą siedzibę w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). Powstała ona dzięki zabiegom Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Afryki i Organizacji Jedności Afrykańskiej (aktualnie UA), w celu finansowania narodowych i ponadnarodowych projektów inwestycyjnych, związanych między innymi z poszukiwaniami bogactw naturalnych, postępem transportu, przemysłu, budownictwa, handlu i rolnictwa i wdrażaniem postępu technicznego, a również przez finansowanie szerokiego zakresu projektów i programów. Oficjalnie organizację tę powołano w sierpniu 1963 roku na konferencji ministrów finansów krajów afrykańskich w Chartumie. Faktyczną działalność rozpoczęła w lipcu 1966 roku. Aktualnie zrzesza 53 państwa afrykańskie określane mianem RMC (z angielskiego: regional member countries RMCs) i 24 państwa z innych kontynentów (Ameryka, Azja, i Europa) zwane odmiennie: non-RMC (z angielskiego: non-regional member countries). Od czasu gdy rozpoczęto działania na kontynencie w latach sześćdziesiątych, Ekipa Afrykańskiego Banku Rozwoju była zaangażowana do wielu projektów dotyczących rozwoju kontynentu. Bank przekazał olbrzymie sumy dla kontynentu, aby osiągał stałe poziomy ekonomicznego rozwoju. Struktura Afrykańskiego Banku Rozwoju złożona jest z Porady Gubernatorów, Porady Dyrektorów, Prezesa i pięciu jego zastępców. AfDB jest wspierany poprzez państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone; Z Afrykańskim Bankiem Rozwoju stowarzyszonych jest kilka instytucji regulujących przepływy kapitałów, takich jak Afrykański Fundusz Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Finansowe do sprawInwestycji i Rozwoju Afryki (SIFIDA) czy Afrykańska Korporacja Ubezpieczeń

Czym jest Afrykański Bank Rozwoju (AfDB znaczenie w Słownik A .