Adaptacja adaptacja społeczna co to znaczy.
Definicja Adaptacja, adaptacja społeczna w polityce. Jak wygląda zachowanie przystosowawcze.

Czy przydatne?

Definicja Adaptacja, adaptacja społeczna

Co oznacza Adaptacja - przystosowanie (od z łaciny adaptatio), ustala "zachowanie przystosowawcze organizmu", a również dostosowanie własnego postępowania jednostki do pozytywnych przedmiotów środowiska. Z terminem adaptacja naturalna wiążą się zwykle dwa znaczenia - biologiczne i socjalne. Przystosowanie biologiczne powiązane jest ściśle z ewolucją gatunkową człowieka, w trakcie której kształtowały się systemy adaptacyjne powodowane zmianą warunków geograficznych - terenowych i klimatycznych, a więc naturalnych warunków przyrodniczych. Znaczy także zachowanie przystosowawcze organizmu w relacji do zmian zachodzących w otaczającym środowisku naturalnym, przyrodniczym albo ewentualną zmianę budowy ciała, która ma ścisły związek z przyzwyczajeniami, metodą wiania się, wysiłkiem fizycznym i umysłowym. Adaptacja socjalna - przystosowanie albo mechanizm przystosowania się jednostki bądź ekipy do ustalonych warunków naturalnego i rzeczywistego działania społecznego. Spełnia w procesie ogólnego przystosowania się człowieka do warunków życia bardzo istotną rolę, bo u człowieka jako istoty socjalnej liczą się mocno takie formy odbicia rzeczywistości socjalnej, jak: doświadczenie gatunku ludzkiego, doświadczenie poznawcze wynikające z nabytej wiedzy, doświadczeń własnych, innych osób i rozwoju edukacji. W ujęciu psychologicznym, adaptacja socjalna znaczy mechanizm albo wynik procesu, jakiemu podlega psychika człowieka w dążeniu do osiągania stanu równowagi pomiędzy potrzebami psychicznymi, świadomością a wymogami otoczenia Społecznego

Czym jest Adaptacja, adaptacja społeczna znaczenie w Słownik A .