Zaścianek Dobrzyńskich co to znaczy.
Definicja Zaścianek Dobrzyńskich w literaturze. Czym jest Pochodzą oni z Mazur, na Litwę przybyli.

Czy przydatne?

Co oznacza Zaścianek Dobrzyńskich

Co to znaczy: W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, w księdze szóstej (Zaścianek) poznajemy Dobrzyńskich. Pochodzą oni z Mazur, na Litwę przybyli przed czterystu laty. Zachowali swój język i obyczaje i szlachecką dumę. Wiedzą, iż są wolni i teoretycznie równi pozostałej szlachcie. Swą odrębność od chłopów podkreślają strojem, aczkolwiek na co dzień właściwie żyją tak jak oni. Znani są z patriotyzmu i odwagi, lecz mają także inne, typowe dla Polaków wady: skłonność dobitek, zapalczywość. Te właśnie cechy ujawniają się, gdy Gerwazy podburza ich po wizycie Hrabiego w zaścianku i doprowadza do zajazdu na Soplicę (tytułowego ostatniego zajazdu na Litwie). Dobrzyńscy dla odróżnienia noszą przydomki, tak zwany imioniska. Jest więc pośród nich: Bartek Brzytewka, Maciej Chrzciciel, Maciej Konewka, Bartek Prusak. Największym respektem cieszy się jednak siedemdziesięciodwuletni starzec Maciej Dobrzyński, zwany pomiędzy innymi Kurkiem na kościele, Rózeczką czy Maćkiem nad Maćkami. Ceniony za mądrość, regularnie pytany jest o porady, których nie zawsze zresztą udziela. Ma chwalebną przeszłość, był uczestnikiem konfederacji barskiej. Wypowiada się przeciwko zajazdowi. Jednak zapalczywi, bezmyślni Dobrzyńscy nie słuchają rad mądrzejszych, organizują zajazd, napadają na Soplicę i w rezultacie doprowadzajądo sytuacji, gdzie interweniują zaalarmowane wojska rosyjskie. Bitwę przegrywają Rosjanie, lecz Polacy muszą opuścić rodzinne strony w obawie przed represjami. Dobrzyńscy powracają dopiero wspólnie z wojskami napoleońskimi, wiosną. Są ucieleśnieniem szlacheckiej dumy, patriotyzmu, lecz i szlacheckich wad, które nieraz doprowadzały do nieszczęść

Czym jest Zaścianek Dobrzyńskich znaczenie w Motyw literatura Z .