Zarażenie jako powód izolacji co to znaczy.
Definicja Zarażenie jako powód izolacji i samotności w literaturze. Czym jest wobec nich. Trędowaci.

Czy przydatne?

Co oznacza Zarażenie jako powód izolacji i samotności

Co to znaczy: Inny aspekt epidemii to odosobnienie, izolacja i napiętnowanie zarażonych i nietolerancja wobec nich. Trędowaci przedstawieni w historii o Tristanie i Izoldzie stanowią odrębną grupę, która nie budzi sympatii otoczenia. Są napiętnowani poprzez społeczeństwo i z tego względu zachowują się bez jakichkolwiek zahamowań – zapewne przekonani, iż nic ich dobrego i tak już ich w życiu nie czeka. W Dżumie Alberta Camusa całe miasto Oran zostaje kompletnie odcięte od świata, nikt nie może z niego wyjechać, co burzy normalne życie bohaterów. Indywidualny dramat odizolowanych od świata trędowatych ukazany zostaje w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Wieża. Jego bohater, zarażony trądem, przyjmuje jednak skrajnie inną postawę niż trędowaci z opowieści o średniowiecznych kochankach. Lebbroso znajduje pociechę w modlitwie i uprawianiu ogrodu, wsparcie przynosi mu obecność również chorej na trąd siostry, wspólne z nią modlitwy i rozmowy (oczywiście z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności– Lebbroso nie chce jeszcze bardziej zarazić ukochanej istoty). Radość przynosi także trędowatemu śmiech dzieci, zrywających niekiedy w ogrodzie piękne, hodowane poprzez niego kwiaty. Lebbroso dba bardzo, tak aby nie zarazić zrywających rośliny, dlatego nie dotyka kwiatów, tylko na nie patrzy. Obdarowuje także nimi niespodziewanego gościa – podróżnika, który przypadkowo odwiedza trędowatego w jego pustelni i już świadomie decyduje się na rozmowę z nim (co jest rzadkim aktem życzliwości i odwagi). Pociechę niesie także samotnikowi nieładny piesek, Miracolo, dopóki nie zostanie zabity poprzez agresywny, nietolerancyjny tłum

Czym jest Zarażenie jako powód izolacji znaczenie w Motyw literatura Z .