Według Bułhakowa co to znaczy.
Definicja Według Bułhakowa... w literaturze. Czym jest poprzez mistrza, której fragmenty poznajemy.

Czy przydatne?

Co oznacza Według Bułhakowa...

Co to znaczy: Piłat z powieści Michaiła Bułhakowa Mistrz i Małgorzata jest bohaterem książki pisanej poprzez mistrza, której fragmenty poznajemy w powieści. W książce mistrza następuje reinterpretacja Ewangelii i chrześcijańskiej legendy. Chrystus jest bardziej ludzki i bardziej tchórzliwy, nie zdaje sobie kwestie z grożącego mu niebezpieczeństwa, wydaje się człowiekiem głęboko wykształconym, lecz naiwnym. Piłat zostaje naszkicowany jako człowiek samotny, zgorzkniały, trapiony mocnymi bólami głowy i zmęczony pobytem w Judei. Niekiedy rozmyśla nawet o samobójstwie. Sporo przeszedł w życiu, na przykład brał udział w okrutnych wojnach, w trakcie których widział sporo cierpień i przelanej krwi. Męczy go także pobyt w Judei, nie rozumie Żydów, drażnią go kapłani... Nie ufa ludziom, a jedynym jego przyjacielem wydaje się pies... Jezusa, nazwanego w powieści mistrza Jeszuą Ha-Nocri, postrzega jako naiwnego, lecz zarazem inteligentnego, wykształconego człowieka, wielkiego lekarza, który mógłby mu pomóc uwolnić się od bólu głowy. Chciałby ułaskawić skazańca, który wzbudza jego sympatię, usłyszawszy jednak niezbyt zadowalające wypowiedzi aresztowanego na temat władzy, skazuje go, obawiając się o swoją karierę. Wstawia się wprawdzie za nim u żydowskiego kapłana Kajfasza, gdy jednak ten prezentuje nieugięte stanowisko co do konieczności zabicia fałszywego proroka, ulega. Piłat, urażony w swej ambicji (ponieważ kapłan nie uwzględnił jego prośby, zlekceważył jego wstawiennictwo), grozi mu zemstą, lecz zgadza się z wyrokiem. Wedle powieści mistrza, Piłat nie może pogodzić się ze śmiercią skazańca i nakazuje zabicie człowieka, który doniósł na niego, Judasza. Po zgonu zostaje ukarany rozmyślaniami o własnym tchórzostwie. Nareszcie zostaje (z woli pisarza) uwolniony od wyrzutów sumienia, może spotkać się z prorokiem, który czeka na niego

Czym jest Według Bułhakowa znaczenie w Motyw literatura W .