Eksponowanie cierpienia co to znaczy.
Definicja Eksponowanie cierpienia Chrystusa w literaturze. Czym jest motyw cierpiącego Jezusa. Nie.

Czy przydatne?

Co oznacza Eksponowanie cierpienia Chrystusa

Co to znaczy: Od wieków w religijnych pieśniach, widowiskach pasyjnych czy na obrazach pojawia się motyw cierpiącego Jezusa. Nie wszystkie dzieła plastyczne, literackie, teatralne czy ostatnio filmowe z dającą do myślenia naturalistyczną, czy sadystyczną wręcz dokładnością, pokazują szczegóły męki Pańskiej. Już w Lamencie świętokrzyskim (Posłuchajcie, bracia miła...) czytamy:Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła;Krew po Tobie płynie, tęć bych ja utarła;Picia wołasz, piciać bych Ci dała,lecz nie lza dosiąc Twego świętego ciała.(Lament świętokrzyski) Do tego spektakularnego okrucieństwa, wpisanego w liczne religijne pieśni i widowiska pasyjne, powracamy również współcześnie. Co kierowało średniowiecznymi autorami, jaki jest dziś cel pokazywania męki Chrystusa z taką skrupulatnością? Może przyświeca autorom chęć poruszenia odbiorcy, wywołania u niego wstrząsu? A może kierują nimi niskie pobudki? Znany krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski tak pisał o ostatnim filmie Mela Gibsona Pasja:Miałem wrażenie, iż w większości scen Pasji widz postawiony był w roli gapia,który otrzymał miejsce, skąd najlepiej widać makabryczne „reality show”. Tego, jaki będzie finał rozgrywki dobra i zła, której sekundujemy, możemy być pewni. Wszystko rozgrywa się jakby poza nami. Jezus za nas płaci. I wiemy – iż jak w kinie akcji– bohater poddany najstraszniejszym kaźniom wyjdzie cało, ponieważ takie jest jego użytek. Cierpienie zostaje wpisane do rachunku, aczkolwiek jego cena w świecie i w mediach gwałtownie spada.cena w świecie i w mediach gwałtownie spada.(...) Pasja przypomina modne spektakle ostatnich lat, których nieodłączną właściwością jest naddatek efektów, cyrk walki. Gibson połączył dwa bieguny współczesnych popularnych widowisk – okrutny naturalizm i baśniowość.(Tadeusz Sobolewski, „Gazeta Wyborcza”, 5.03.2004r.) Może podobnie było w średniowiecznych pieśniach i pasyjnych widowiskach?

Czym jest Eksponowanie cierpienia znaczenie w Motyw literatura E .