Co głosił Epikur co to znaczy.
Definicja Co głosił Epikur? w literaturze. Czym jest i przyjemności. Doszedł do wniosku, iż jedynym.

Czy przydatne?

Co oznacza Co głosił Epikur?

Co to znaczy: Epikur z Samos był greckim filozofem – materialistą. Zastanawiał się nad istotą szczęścia i przyjemności. Doszedł do wniosku, iż jedynym dobrem jest przyjemność (lub brak bólu) i należy do niej dążyć, nie dręcząc się myślami o siłach nadnaturalnych i zgonu. Głosił pomiędzy innymi:zgon jest dla nas niczym, albowiem wszelakie dobro i zło wiąże się z czuciem, a zgon jest pozbawieniem czucia.(...) zgon – najstraszniejsze z nieszczęść w ogóle nas nie dotyczy, ponieważ gdy my istniejemy,zgon jest nieobecna, a gdy ona się pojawi, wtedy nas już nie ma.(Epikur, List do Menoikeusa; z: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, księga X; tłum. Kazimierz Leśniak) Postulował harmonijne, cnotliwe i sprawiedliwe, spokojne życie. Jego poglądy później błędnie łączono z używaniem życia, hedonizmem i sybarytyzmem.
Stworzony poprzez niego kierunek filozoficzny zwano epikureizmem

Czym jest Co głosił Epikur znaczenie w Motyw literatura C .