Zyski nadzwyczajne co to znaczy.
Co to jest Zyski nadzwyczajne. Czym jest: rezultat finansowy. W każdej jednostce gospodarczej.

Czy przydatne?

Co to jest Zyski nadzwyczajne

Definicja z ang. extraordinary gains, z niem. außerordentliche Erträge.

Słownik ZYSKI NADZWYCZAJNE: Zyski nadzwyczaje to są konsekwencje finansowe zwiększające rezultat finansowy.
W każdej jednostce gospodarczej zdarzają się sytuacje zaliczane do zdarzeń losowych. Zdarzenia te wystepuja jednostkowo, sporadycznie. Są trudne do przewidzenia i nie wiążą się z działalności jednostki. Konsekwencje zdarzeń losowych mają nieujemny wpływ na wyniki jako zysk wyjątkowy.
Muszą być spełnione trzy warunki, by zaakceptować zyski i utraty wyjątkowe:
muszą to być zdarzenia trudne do przewidzenia - na przykład powódź, pożar, kradzież z włamaniem, inne klęski losowe)
mają miejsce poza działalnością operacyjną jednostki gospodarczej
nie dotyczą bezpośrednio, tzn. nie są powiązane z ogólnym ryzykiem prowadzenia poprzez jednostkę takiej działalności
Zysk wyjątkowy - przykłady:
otrzymane odszkodowania przez wzgląd na wystąpieniem strat wyjątkowych
gratyfikacje otrzymane za utraty będące skutkiem zdarzeń losowych
równowartość nadających się do dalszego zastosowania rzeczowych składników majątku objętych skutkami zdarzeń losowych
odzyskane wartości dotyczące zaniechania albo zawieszenia określonego rodzaju działalności jednostki
otrzymane przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki gospodarczej
Zyski wyjątkowe zostaną uznane, gdy są one niewątpliwe, oczywiste i ewidentne. Zyski wyjątkowe to są konsekwencje wywołane zdarzeniami nie związanymi ze zwykłą działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Księgowanie na koncie ,,Zyski wyjątkowe,,Zyski wyjątkowe księgujemy na koncie o tej samej nazwie. Po stronie Ma księgujemy wszystkie osiągnięte w danym roku zyski. Po stronie Wn księgujemy ewentualne pomniejszenia zysków wyjątkowych. Saldo z tego konta przechodzi na koniec roku obrotowego na konto ,,rezultat finansowy,,.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Zyski nadzwyczajne znaczenie w Słownik Z .