Zasada memoriałowa co to znaczy.
Co to jest Zasada memoriałowa. Czym jest: Zasada ta mówi, iż przychody zostały osiągnięte w chwili.

Czy przydatne?

Co to jest Zasada memoriałowa

Definicja z ang. The principle of accrual, z niem. Der Grundsatz der Perioden.

Słownik ZASADA MEMORIAŁOWA: Zasada memoriałowa to jest podstawowa zasada rachunkowości. Zasada ta mówi, iż przychody zostały osiągnięte w chwili ich stworzenia a nie w chwili wpływu środków pieniężnych, a wydatki zostały poniesione w chwili stworzenia,a nie w momencie wydatku. Przychody i wydatki ujmowane są w okresach, gdzie powstały.
Wg zasady memoriałowej zapisujemy zjawisko gospodarcze w chwili jego wystąpienia.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Zasada memoriałowa znaczenie w Słownik Z .