Umowa o dzieło co to znaczy.
Co to jest Umowa o dzieło. Czym jest: zamawiającym a wykonawcą. Fundamentem prawną umowy o dzieło.

Czy przydatne?

Co to jest Umowa o dzieło

Definicja z ang. Contract work, z niem. Auftragsarbeiten.

Słownik UMOWA O DZIEŁO: Umowa o dzieło to jest umowa cywilnoprawna między zamawiającym a wykonawcą.
Fundamentem prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Obiektem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła.
Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone poprzez strony. W razie, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, z wynikiem natychmiastowym,.
Podmioty występujące w umowie o dzieło:
osoby fizyczne
osoby prawne
Obiektem umowy o dzieło może być:
wykonanie projektu architektonicznego
napisanie książki
przygotowanie i wygłoszenie odczytu
namalowanie obrazu
przetłumaczenie określonego tekstu
wykonanie określonego mebla
opracowanie logo spółki
sporządzenie folderu reklamującego wytwór

Czym jest Umowa o dzieło znaczenie w Słownik U .