Towary co to znaczy.
Co to jest Towary. Czym jest: to są kupione artykuły otrzymane z dostaw krajowych albo importu.

Czy przydatne?

Co to jest Towary

Definicja z ang. Goods, z niem. Waren.

Słownik TOWARY: Wyroby to są rzeczowe składniki aktywów obrotowych. Wyroby to są kupione artykuły otrzymane z dostaw krajowych albo importu, albo wytworzone we własnym zakresie w celu odsprzedaży.
Wyroby są obiektem obrotu towarowego, polegającego na przemieszczeniu towarów od producentów albo z importu do finalnego odbiorcy w ramach transakcji kupna-sprzedaży. Zasady ewidencji towarów są zbliżone do zasad ewidencji materiałów.
W działalności handlowej odznacza się obrót towarowy:
zbyt - sprzedaż produktów ustalonym odbiorcom
skup - skup płodów rolnych, odpadów użytkowych i ich sprzedaży jednostkom przemysłowym
hurt - zakup towarów u producentów albo na szczeblu zbytu, a sprzedaż do jednostek handlu detalicznego
detal - zaopatrzenie w hurcie, sprzedaż indywidualnym konsumentom
Formy obrotu towarowego:
obrót magazynowy
obrót tranzytowy
obrót bezpośredni
Wyroby dzielimy w dziedzinie rachunkowości handlowej:
wyroby w jednostce handlu detalicznego
wyroby w magazynach hurtowni
wyroby skupu
wyroby poza jednostką
wyroby w przerobie handlowym
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Towary znaczenie w Słownik T .