Rozliczenia międzyokresowe co to znaczy.
Co to jest Rozliczenia międzyokresowe. Czym jest: rachunkowości Wykorzystywanie rozliczeń.

Czy przydatne?

Co to jest Rozliczenia międzyokresowe

Definicja z ang. Prepayments and accrued income, z niem. Rechnungsabgrenzungsposten.

Słownik ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: Wyliczenia międzyokresowe odgrywaja istotną rolę w rachunkowości
Wykorzystywanie rozliczeń międzyokresowych umożliwia przedsiębiorstwom szczegółowe ustalenie wydatków działalności przypadających na dany moment sprawozdawczy.
Wyliczenia międzyokresowe służą do prawidłowego określenia wyniku finansowego.Metodę ewidencji rozliczeń międzyokresowych wydatków najczęściej ustala Zakładowy Plan Kont przedsiębiorstwa.
Wyliczenia międzyokresowe wydatków dzielimy:
wyliczenia międzyokresowe wydatków aktywne
wyliczenia międzyokresowe wydatków bierne
Do fundamentalnych pozycji wydatków rozliczanych w okresie zaliczamy:
czynsze za najem środków trwałych, które są opłacane za następne okresy sprawozdawcze
zakup czasopism - prenumerata
wydatki poniesionych remontów
wydatki ubezpieczeń majątkowych - składki ubezpieczeń
wydatki energii obcej
wydatek zakupu
Wyliczenie wydatków w czasieRozliczenie wydatków w okresie bazuje na wyłączeniu wydatków okresu sprawozdawczego. Nie mniej jednak musi być to część wydatków, która została w danym okresie poniesiona, lecz dotyczy przyszłych okresów.
Wyliczenie wydatków bazuje także na wliczeniu do wydatków działalności, które są przewidziane do poniesienia w przyszłości.
Wyliczenia międzyokresowe kosztówRozliczenia międzyokresowe aktywne zakładają podział między okresy sprawozdawcze sum faktycznych wydatków, które zostały poniesione.
Wyliczenia międzyokresowe bierne doszacowują wydatki bieżącej działalności o wydatki przewidywane do poniesienia w przyszłości.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rozliczenia międzyokresowe znaczenie w Słownik R .