Rozliczenia międzyokresowe co to znaczy.
Co to jest Rozliczenia międzyokresowe czynne RMK czynne. Czym jest: przedsiębiorstwo ponosi wydatki.

Czy przydatne?

Co to jest Rozliczenia międzyokresowe czynne RMK czynne

Definicja z ang. Prepayments RMK active, z niem. Geleistete Anzahlungen RMK aktiv.

Słownik ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE RMK CZYNNE: Wyliczenia międzyokresowe aktywne występują w razie, gdy przedsiębiorstwo ponosi wydatki dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
Przedsiębiorstwo dokonuje aktywnych rozliczeń międzyokresowych wydatków jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
RMK aktywne mogą bazować na przesunięciu wydatku poniesionego już w okresie, w celu jednorazowego zaksięgowania go w wydatki nastepnego roku.
RMK aktywne mogą także bazować na przeniesieniu wydatku już poniesionego w okresie, w celu stopnowego zaksięgowania go w wydatki lat następnych.
Wyliczenia międzyokresowe aktywne to:
ubezpiecznia majątkowe
czynsze i dzierżawy za najem lokali, maszyn i urządzeń
prenumerata czasopism
zapłata od środków transportowych
podatek od nieruchomości
jednokrotnie amortyzacja środków trwałych odpisana w wydatki
opłacone z góry wydatki energii
remonty środków trwałych
zapłata roczna za dożytownie uzytkowanie gruntów
wydatki zakupu
roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjanych
wydatki przygotowania i uruchomienia nowej produkcji
opłaty dotyczące badań sprawozdań finansowych
z góry uregulowane odsetki i prowizje powiązane z kredytami i pożyczkami
wydatki wdrożeń programów komputerowych
VAT naliczony, niepodlegającym rozliczeniu z podatekiem VAT należnym
Konto Wyliczenia międzyokresowe wydatków - aktywne może być dzielone, przez wzgląd na różnorodnością wydatków. Innym podziałem RMK aktywnych są RMk aktywne długo- i krótkoterminowe.
Wyliczenia międzyokresowe czynneRozliczenia międzyokresowe aktywne to są wydatki ponoszone poprzez przedsiębiorstwo w momencie obecnym, lecz dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych to jest na przykład prenumerata, za którą płacimy z góry.
Wydatki przyszłych okresów mogą być rozliczane na poszczególne miesiące pośrodku jednego roku obrotowego jak także w momencie przeważnie nie przekraczającym 5 lat. W bilansie wyliczenia miedzyokresowe aktywne ujmuje się jako składnik majątku po stronie aktywów.
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Rozliczenia międzyokresowe znaczenie w Słownik R .