Próg rentowności co to znaczy.
Co to jest Próg rentowności. Czym jest: przychody Próg rentowności to jest rozmiar produkcji i.

Czy przydatne?

Co to jest Próg rentowności

Definicja z ang. breakeven, z niem. Break-even.

Słownik PRÓG RENTOWNOŚCI: Próg rentowności to jest próg wyrównania wydatków poprzez przychody
Próg rentowności to jest rozmiar produkcji i sprzedaży, przy której wykonywane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. Wydatki muszą być podzielone na wydatki stałe i wydatki zmienne.
Próg rentowności może być wyrażony wartościowo, ilościowo albo procentowo. Próg rentowności jest potrzebny do badania stosunku pomiędzy zmianami produkcji a zmianami wydatków, i jaki ma to wpływa na rezultat finansowy.
Do obliczania progu rentowności ilościowego używamy wzoru:Próg rentowności ilościowy = Całkowite wydatki stałe/(Cena jednostkowa-wydatek zmienny jednostkowy)
Bibliografia:
,,Rachunkowość finansowa i podatkowa,, - T. Cebrowska
,,Encyklopedia księgowego 2010,, - Infor Ekspert Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
,,Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,, - R. Niemczyk

Czym jest Próg rentowności znaczenie w Słownik P .